O zespole


Zespół Piesni i Tańca "Warzęgowo"po koncercie na "Dniach Wrocławia"

 
Zespół Pieśni i tańca "Warzęgowo" na Wojewódzkim Przeglądzie "WAZA"
w Dzierżoniowie

 
Zespół Pieśni i Tańca "Warzęgowo" na dożynkach w Lubiążu

Dolnośląski Zespół Folklorystyczny"Warzęgowianie"

"Warzęgowianie" w Winsen-Niemcy


Kapela w Lądku Zdroju


"Warzęgowianie" w Wojsławicach


"Warzęgowianie" w odrestaurowanych strojach góralskich w Lubiążu
 

Na występie w Smogorzowie


W nowych strojach dolnośląskich na dożynkach Gminnych w Uskorze Wielkim


Zespół taneczny w nowych strojach na dożynkach w Węgrzcach
 

"Małe Warzęgowo" na koncercie w Wołowskim Ośrodku Kultury
  http://zespolyludowe.pl/mapa


"Małe Warzegowo" z "Warzegowianami" i ciocią Pałysową w Czarnem 2016 r. SREBRNY KOGUT


 
Historia zespołu: 

        Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie", liczący obecnie 31 członków, jest kontynuatorem najlepszych utworów i tradycji 40-to osobowego Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo", który powstał 17.04 1974 r, z inicjatywy aktywnego koła i jego przewodniczącego, przy wsparciu Zarządu Powiatowego  Związku Młodzieży Wiejskiej z przewodniczącą Małgorzatą Popławską-Rybak oraz Naczelnika Gminy Wołów - Władysława Zagórskiego.
              Pierwszym instruktorem tańca była Janina Rej-Pogrzeba, akompaniatorem,  instruktorem kapeli i chóru nauczyciel - Eugeniusz Opyd. Konsultantem układów tanecznych i choreografem zespołu był znany i ceniony na Dolnym Śląsku Józef Bąkowski.  W latach 80-tych współpracował z zespołem znany w województwie instruktor muzyki Marian Rudnicki.
        Przez zespół przewinęło się 156 członków /70 zespół taneczny, 60 zespół śpiewaczy, 26 kapela/.  Zespół dał ponad 300 koncertów. W repertuarze zespołu jest ponad 150 pieśni ludowych z regionów: dolnośląskiego, śląskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, rzeszowskiego. Zespół tańczył: poloneza, jedlinioka,  krakowiaka, kujawiaka, polkę, mazura i zbójnickiego. Opracował suitę dolnośląską i rzeszowską. Kultywował tradycje i obrzędy ludowe opracowując: "Kiszenie Kapusty", "Noc Kupały", "Zapusty", "Odczynianie Uroków", "Podstrzyżyny Grzesia", "Dożynki", "Wesele Dolnośląskie". Wielokrotnie nagradzany w wojewódzkim turnieju "Kolorowe Wsie".
      Od 1976-1992 r. oraz od 2010 r. Muzykująca Rodzina Opydów-stanowiąca trzon zespołu, uczestniczyła we wszystkich Ogólnopolskich, obecnie Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
       Prowadząc swoją bogatą działalność w ówczesnym Klubie Prasy i Książki "Ruch", który uzyskał w latach 1976-1986 trzykrotnie trzy puchary przechodnie za I miejsce oraz dwukrotnie "Grand Prix" w 1987 i 1988 r. w wojewódzkim współzawodnictwie "LIGA KLUBÓW" a następnie uzyskał na szczeblu centralnym miano "Złotego Klubu RSW" w 1988 r.
       Staraniem zespołu rozbudowano placówkę pod jego potrzeby. W roku 1980 powołano społecznie prowadzony Wiejski Ośrodek Kultury. Społeczną Radę Klubu wyróżniono w 1981 r. DYPLOMEM HONOROWYM MINISTRA KULTURY I SZTUKI "ZA OSIĄGNIĘCIA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY".
   Zespół uświetniał imprezy wiejskie, był oklaskiwany i nagradzany na imprezach gminnych, wojewódzkich - Święto Kwiatów i Dni Wrocławia, ponadregionalnych i krajowych - czterokrotnie młodzież z zespółu tanecznego i kapela uczestniczyła w Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu k/Nowego Sącza oraz Centralnym Święcie Młodości w Kielcach i Centralnej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej we Wrocławiu.
     W Warzęgowie goszczono zespoł z Zaporoża oraz polonijne z Francji i Kanady.
       Wyróżnieniem były koncerty za granicą na Węgrzech i w Dreźnie, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Muzykująca Rodzina Opydów wraz z innymi rodzinami była w Watykanie.  Szczegolnym wyróżnieniem  był koncert na "Estradzie Gnojnej" przed Zamkiem Królewskim w Warszawie w 1987 r, oraz pobyt w Czechosłowacji
i Austrii.
       W 1990 r. został odznaczony Złotą Zbiorową Odznaką "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO I MIASTA WROCŁAWIA".
       Od 1991 r. pomimo likwidacji klubu przez RSW, placówka została bardzo wielkim wysiłkiem uchroniona jako przykładowy w kraju Dom Kultury Rodzinnej. Niestety, mimo odniesionego sukcesu władze samorządowe podjęły działania likwidacyjne, a zespół pozbawiono siedziby nakazem eksmisji. Kuriozalne okazało się zabieranie strojów członkom zespołu 6 nakazami prokuratorskimi, oraz prowadzenie 3 spraw prokuratorskich i 3 spraw sądowych.  W wyniku tych działań zespół pozbawiono możliwości oficjalnego działania, mimo tego funcjonował on nadal.
    W 1996 r. postępowania prokuratorskie okazały się bezpodstawne. Sprawy sądowe zakończyły się pomyślnie dla zespołu. Ponieważ nadal nie było sprzyjającej atmosfery i warunków do jego działalności zespół działał formalnie do 1998 r.
    Później członkowie zespołu kontynuowali śpiew i muzykę ludową na imprezach i spotkaniach rodzinnych.  Repertuar zespołu przetrwał i mogły poznać go następne pokolenia. Dzięki potajemnemu  ukryciu przez 6 lat:  8 par strojów dolnośląskich, krakowskich, 10 par śląskich, 8 męskich rzeszowskich i góralskich , 1 łowickiego oraz instrumentów, części sprzętu klubowego i pamiątek przed policją; obecnie może to wszystko nadal służyć zespołowi "Warzęgowianie". 
Po innych skomunalizowanych prawnie przedmiotach, meblach, zestawie wystawienniczym, kronikach klubu, zabytkach kultury ludowej i instrumencie nie ma śladu.

        Pod koniec 2009 r. na wiadomość o organizowanych w Oławie I Europejskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin, Muzykująca Rodzina Opydów, rozpoczęła próby i przygotowała program, aby wziąć udział w spotkaniach.
        Kontakt z innymi rodzinami oraz atmosfera spotkań zmobilizowała członków rodziny do odbudowania zespołu tanecznego z inicjatywy Józefy Madery i Grzegorza Kmiecia - byłych tancerzy zespołu, oraz kapeli w czym pomógł Aleksander Tkaczyk-emerytowany nauczyciel z Wołowa, ucząc młodzież gry na skrzypcach. Zespół zmienił nazwę na Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie". Próby odbywały się w mieszkaniu prywatnym Eugeniusza Opyda. Pod koniec 2012 r. użyczył on nieodpłatnie lokal  STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "Warzęgowianie", który jest siedzibą zespołu.
     Zespół jest wielopokoleniowy /obecnie członkami są 4 pokolenia/ składa się z kapeli, zespołu tanecznego, grupy śpiewaczej i dziecięcej - "Małe Warzęgowo"
      W marcu 2010 r. przygotowano program z pieśniami i odtworzonymi tańcami dolnośląskimi, który na II Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej
w Wyszęcicach otrzymał I nagrodę, a na XIV Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim zdobył II nagrodę.
    Zespół "Warzęgowianie" przygotował 40-to minutowy program i wystąpił na Święcie Karpia we Wrzosach oraz Dożynkach Gminnych w Ratajach, uzyskując pomoc Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie.
     Następnie zdobył nagrodę Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój
w Finale XI Międzynarodowego Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju, wystąpił na Dniach Seniora w Lubiążu i Wołowie, dokonał nagrań radiowych.

      W 2011 r. zaczął działać pod patronatem Wołowskiego Ośrodka Kultury, wystąpił w Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wołowie. Na X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych w Wińsku zdobył I nagrodę.
W finale edycji zimowej Listy Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław uzyskał III miejsce.
      W maju na zaproszenie niemieckiego partnerskiego samorządu – Powiatu Harburg wziął udział w Regionalnym Festiwalu Zespołów Ludowych w Winsen
w Dolnej Saksonii. Do kapeli dołączyli wspaniali klarneciści Waldemar i Witold Fedorczakowie.
        Na I Spotkaniach ze Współczesną Kulturą Ludową "Swojskie Granie"
w Leśnej zdobył II nagrodę i "Srebrny Moździeż" , koncertował na Dniach Wołowa, wziął udział w VII Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel "Podarunek Królowej Jezior" w Wałczu. Na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" taniec "Kozira" został wyróżniony prezentacją w koncercie laureatów. Zespół wziął udział w III Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach. W III Ludowych Lądeckich Zdrojach zdobył puchar Nadleśniczego w Lądku Zdroju.
     Uczestniczył w warsztatach w Domu Kultury Świnoujście-Warszów, dając koncert w Warszowie i na Pikniku Kantry w Karsiborze.
Wziął udział w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku.
Z dużym powodzeniem brał udział w "Babiogórskiej Jesieni" w Zawoi k/ Makowa Podhalańskiego i IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej oraz Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym we Wrzosach.
      Uwieńczeniem dorobku jest wydanie płyty z utworami prezentowanymi w radio i w Operze Wrocławskiej.

         W 2012 r. wystąpił na Pikniku Folkowym w WOK i XI Przeglądzie
w Wojsławicach.
Na II Festiwalu "Swojskie Granie i Śpiewanie" w Leśnej, otrzymał Nagrodę Specjalną, a na VII Festiwalu "Śpiewająca Wieś" w Piotrowicach zdobył wyróżnienie.
    Wziął udział w IV Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach oraz Muzycznym Pastwisku u Państwa A i T Grobelnych w Pełczynie i II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
        W dniach 3-8.08.2012 r. przebywał na zaproszenie Parafii Łopatyńskiej na Ukrainie na trasie Lwów-Łopatyn-Poczajów-Krzemieniec-Rudki-Sambor, uczestnicząc w poświęceniu dzwonów z udziałem metropolity Lwowskiego arcybiskupa Mieczyslawa Mokrzyckiego.
     Wystapił na Festynie w Pełczynie i uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu na Biesiadzie Rodzinnej w "Barce Tumskiej" i finale w Filharmonii Wrocławskiej.

       W 2013 r.  został laureatem plebiscytu gazety "Kurier Gmin" zajmując I miejsce jako Najpopularniejszy Zespół 2012 roku Gminy Wołów w I Gali Kultury i Sportu.
       Zespół odrestaurował stroje góralskie i wystąpił z nowym programem nowosądeckim i podhalańskim z okazji Dnia Kobiet w Lubiążu.
        Dzieci z zespołu "Warzęgowianie" wzięły udział w "Jarmarku Wielkanocnym" zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Warzęgowie i tak powastało "Małe Warzęgowo".        
    "Małe Warzęgowo" oraz "Warzęgowianie" wzięli udział w III Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w II Festiwalu Twórczości Ludowej "Region w kulturę ubrany" W Budziszowie Małym.
      W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie zespół wystąpił w nowych strojach dolnośląskich sfinansowanych przez Urzęd Gminy w Wołowie i Urzęd Marszałkowski. W  festiwalu dzieci zostały laureatem zdobywając nagrodę specjalną.
             Z dużym powodzeniem zespół wziął udział w XXXVI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festynie Parafialnym w Głębowicach i Smogorzowie, oraz w Wieczorze Kawalerskim we Wrzosach.

       W dniach 24-28.08.2013 r. "Warzęgowianie" wraz z Zespołem Kameralnym z Wrocławia, przebywali na koncertach na Litwie odwiedzająć  Wilno, Troki, Mejszagołę i Druskienniki.
       W sierpniu 2013 r. zespół wziął udział w dożynkach gminnych w Węgrzcach, a we wrześniu w dożynkach gminnych w Uskorze Wielkim, oraz tak jak przed 35 laty powitał Generała Mirosława Hermaszewskiego, jedynego polskiego kosmonautę przed Ratuszem Wołowskim w rocznicę obchodów.
       Józefa Madera-prowadząca zespól taneczny w dniach 3-5.11.2013 r. uczestniczyła w XXXVII Ogólnopolskich Warsztatach dla Instruktorów i Tancerzy w Murzasichlach k/Zakopanego.
     W dniach 13-15.12.2013 r. "Warzęgowianie" z rodziną Opydów wzięli udział
w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu-Pieszycach.

      Rok 2014 "Warzęgowianie" zainaugurowali koncertem z okazji Dnia Babci i Dziadka w Starym Wołowie.    
          10 maja zorganizowano obchody 40-lecia zespołu "Warzęgowianie", które uświetniła kapela "Swaty" z Koszalina oraz zespół "ETNOVO" z Trzebnicy. Przybyły także zaprzyjaźnione zespoły "Malwy" z Kuraszkowa, "Mojęcice" i "Głębowiczanie", a także władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz osoby i goście zaprzyjaźnieni z zespołem.
    Zespół "Warzęgowianie" otrzymał odznakę ministerialną "ZA ZASŁUGI DLA KULTURY POLSKIEJ", którą wręczył Starosta Wołowski Marek Gajos.
        Zespół wziął udział w IV Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach, oraz wystąpił w koncercie charytatywnym w parku WOK w Wołowie. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w koncercie z okazji Dnia Dziecka w Pełczynie.
         31.05.2014 r. uczestniczył w 35-leciu zespołu "Mojęcice"
          14.06.2014 r. wziął udział w biesiadzie w Mojęcicach
         17.07.2014 r. w sali Kolumnowej UW we Wrocławiu zespół otrzymał Srebrną Honorową Odznakę "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO" z rąk Przewodniczącej Sejmiku oraz Marszałka Dolnośląskiego. 
         W dniach 25-27.07.2014 r. rodzina Opydów wzięła udział w XXIII Miedzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin w Dobromierzu-Wrocławiu dając 8 koncertów.
        20.09.2014 r. wziął udział w VII Przeglądzie Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Lubina.
        8.10.2014 r. Muzykująca Rodzina w Stobnie pożegnała ojca dyrektora Bronisława Pałysa-współorganizatora spotkań .
       11.10.2014 r. zespół uczestniczył w 25 rocznicy zaślubin Ani i Andrzeja Grobelnych.
       18.10.2014 r. uczestniczył w 50-leciu zespołu śpiewaczego "Malwy" z Kuraszkowa.
       26.10.2014 r. wziął udział w Dniach Tańca Ludowego w Górze Śląskiej.
 W listopadzie zespół wyróżniony został "Kryształem Roku 2014" przez Radę Powiatu Wołowskieg
        29.12.2014 r. wystąpił dla grupy niemieckiej w hotelu "Vega" we Wrocławiu.

Rok 2015 zespół zainaugurował  16.01.2015  koncertem w przedszkolu "Adaś" w Wołowie.
         25.01.2015 r. dał koncert w Górze w ramach Koncertu Seniorów "Kolędy 2015".
         24.05.2015 r. wziął udział w V Dolnośląskim Przeglądzie Kochana Mamo" w Mojęcicach.
         8.06.2015 r. zainaugurował rekrutację do zespołu "Małe Warzęgowo" w ramach programu FIO "Na Ludową Nutę" na Dniu Rodziny w Szkole Podstawowej w Warzęgowie.
        13.06.2015 r. uczestniczył w Zjeżdzie Absolwentów LP w Nowej Soli.
        14.06. uświetnił poprawiny w Ługach na zaproszenie Pani Haliny Wojtunik.
        21.06.2015 r. umilił pobyt pensjonariuszom w Domu Opieki w Grzegu Dolnym.
        27.06.2015 r. wziął udział w Festynie w Pełczynie.
        28.06.2015 r. dał koncert na I Imieninowym Jarmarku Parafialnym w Głębowicach,
oraz II Festiwalu Kultury Ludowej z okazji Jubileuszu 45-lecia zespołu "Wąsoszanki".
        18.07.2015 r. wziął udział z zespołem "Małe Warzęgowo" w warsztatach z zespołem "Ale Wiocha"
w Lubiążu.
        W dniach 25-26.07.2015 r. wziął udział w XIX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim zdobywając I miejsce w kategorii Zespoły Taneczne.
        1.08.2015 r. wystąpił na Festynie Parafialnym w Smogorzowie.
        W dniach 14-15.08.2015 r. Rodzinny Zespół "Warzęgowianie" uczestniczył w XXIV Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin witając wzystkich przed kościołem św. Boromeusza, dając koncert na inauguracji we Wrocławiu. Wieczorem uczestniczył w uroczystej kolacji biesiadując i grając z pozostałymi zespołami spotkań. W sobotę uczestniczył w odpuście w Krzeszowie, dając koncert na dziedzińcu sanktuarium oraz "Cepowisku" w Skansenie Pstrążna w Kudowej Zdroju.
          11.09.2015 r. zespół dał koncert na Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich w Sali Książęcej w Lubiążu.
          12.09.2015 r. zespół wraz z debiutującym "Małym Warzęgowem" uczestniczył oraz dał koncert na Gminnych Dożynkach w Warzęgowie.
        13.09.2015 r. zespół  został zaproszony i dał koncert na Wojewódzkie Dożynki w Miliczu.
         19.09.2015 r. kapela wystąpiła u Pana Zygmunta w Soplicowie k/Krzydliny Wielkiej.
        25.09.2015 r. "Małe Warzęgowo" gościło u Pana Mariana Kowalskiego w Marcinowie występując z zespołem "Malwy" z Kuraszkowa.
         2.10.2015 r. kapela wzbogaciła 60-lecie pożycia małżeńskiego Pani Marii i Wacława Pałysów w Ratuszu Wołowskim.              
          11.10.2015. zespół wystąpił na Balu Seniorów w klubie Creator we Wrocławiu.
          16.10.2015 r. kapela wraz z kandydatem na posła RP Eugeniuszem Opydem koncertowała na jarmarku w Brzegu Dolnym.
          17.10.2015 r. zespół uczestniczyl w Pikniku Reymontowskim w Mojęcicach.
          28.11.2015 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło na XIX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym na sali OSiR w Wołowie. 20.12.2015 r. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w Festynie Charytatywnym w SP w Krzydlinie Wielkiej, występując w nowych kompletnych strojach dolnośląskich.
          27.12.2015 r. "Małe Warzęgowo" wystawiło Jasełka w kościele w Warzęgowie.

        Nowy Rok "Małe Warzęgowo" zainaugurowało 3.1.2016 r. Jasełkami w kościele w Pełczynie.
        16.1.2016 r. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w XV Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku.
        16.1.2016 r. "Małe Warzęgowo" uczestniczyło z Jasełkami w II Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie, zdobywając I nagrodę.
      4.02.2016 r. "Male Warzęgowo" wystąpiło w Domu Opieki w Brzegu Dolnym.
      5.02.2016 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło w Wołowskim Ośrodku Kultury w ramach Ludowych Spotkań na  Feriach Zimowych

      6.02.2016 r. "Małe Warzęgowo" zdobylo I miejsce w plebiscycie "Kuriera Gmin" jako nadzieja roku.
      6.02.2016 r. Eugeniusz Opyd zdobuł I miejsce w plebiscycie "Kuriera Gmin" jako opiekun roku.
      5.03.2016 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło na imprezie gminnej z okazji Dnia Kobiet w Kuraszkowie gmina Oborniki Śląskie.
      6.03.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w Dniu Kobiet w Księgienicach gmina Miękinia.
     10.03.2016 r. Warzęgowianie" zorganizowali Darcie Pierza.
      22.03.2016 r.  "Małe Warzegowo" wystąpiło w SP z Gaikiem Maikiem.
        9.04.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w 5-leciu zespołu "Głębowiczanie".
       10.05.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w wystawie Świat akordeonów w WOK w Wołowie.
       22.05.2016 r. 'MałeWarzegowo" i "Warzęgowianie " uczestniczyli w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
       4.06.2016 r. "Małe Warzęgowo" uczestniczylo w Festiwalu "Magia Tańca" w Miliczu zdobywając wyróżnienie.
       19.06.2016 r. "Warzęgowianie" byli gospodarzem Warzęgowskich Spotkań Kapel "Gra Kapela" z kapelami: Janka Boduszka, Trzy Dęby i Dyszel. Spotkania prowadził aktor Stanisław Jaskułka.
       25.06.2016 r. "Małe Warzęgowo" i "Warzęgowianie" zorganizowali Noc Świętojańską.
       17.07.2016 r. "Warzęgowianie " byli gospodarzem Spotkań "Gra Kapela" z kapelami: Polanie, Strupinianie i Radośni z Wróblowic.
       13.07.2016 r. "Srebrny Kur" na Festiwalu Krajobrazy Kultury Ludowej w Czarnem.
       19-21.08.2016 r. Pobyt i koncert w Buchholz w mieście partnerskim Gminy Wołów.
        2-4.09.2016 r. Udział i koncerty w ramach XXV Międzynarodowych Spotkań Muzykujących Rodzin - Dobromierz, Sady Dolne, Krzeszów, Kudowa Zdrój.
       11.09.2016 r. "Mali Warzęgowianie" byli gospodarzem Spotkań "Gra Kapela" z kapelami: "Błękitne Kamizelki" i "Dolnoślązacy". Spotkania prowadziła redaktor Małgorzata Majeran-Kokott.
       15-19.09.2014 r. Udział i koncerty w Dniach Kultury Dolnego Śląska we Lwowie  z Marszałkiem Tadeuszem Samborskim.
        2.10.2016 r. "Mali Warzęgowianie" na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.
        8-9.10 2016 r. Udział i zdobycie pucharu Przewodniczącego Rady Krajowej Spółdzielczości na Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju.
        24.11.2016 r. Koncert Małych Warzęgowian z okazji zakończenia programu FIO "Na Ludową Nutę".
        6.12.2016 r. Koncert i udział Małych Warzęgowian w Mikołajkach w Radeczu, Gmina Drzeg Dolny.
        11.12.2016 r. Udział w Wigili Narodów w Gorzowie.

    2017 r. "Małe Warzęgowo" rozpoczęło 6.01. udziałem w Orszaku Trzech Króli w Wołowie oraz nagraniami do PR Wrocław do Listy Przebojów Ludowych.
        22.01.2017 r. Zespół "Warzęgowianie" koncertował na Dniu Babci i Dziadka w Starym Wołowie.
        W dniach 22-24.02.2017 r. przebywaliśmy na zaproszenie Burmistrza Dariusza Chmury w Hucie Pieniackiej-Ukraina.
        28.05.2017 r. na VII Przeglądzie w Mojęcicach zespół zatańczył po 30 latach krakowiaka.
         4.06.2017 r. zespól uczestniczył w jubileuszu ks. proboszcz w Smogorzowie.
        Wdniach 9-11.06.2017 r. byliśmy zaproszeni do Buchholz-Niemcy na Inaugurację Dni Kultury.
        12-14.08.2017 r. uczestniczyliśmy w 25-leciu konsekracji kościoła w Buchcicach k/Tarnowa.
        27.08.2017 r. w ramach II Warzęgowskich Spotkań "Gra Kapela" gościliśmy kapele Mariana Kowalskiego z synem Tomaszem oraz zespół "Malwy" z Kuraszkowa.
        W dniach 22-24.09.2017 r. razem z "Małym Warzęgowem" i zespołem "Mojęcice" uczestniczyliśmy w XV Spotkaniach Artystycznych Seniorów na których wyróżniono dzieci.
        27.09.2017 r. "Mali Warzęgowianie uczestniczyli w Narodowym czytaniu "Wesela"-S. Wyspiańskiego w Wołowie.
        1.10.2017 r. na II Warzęgowskich Spotkaniach "Gra Kapela" gościliśmy kapelę "Swaty" z Koszalina oraz kapelę Janka Boduszka z Siemianic.
        7.10.2017 r. kapela uczestniczyła w urodzinach Natalki w Soplicowie k/Krzydliny Wielkiej.
        8.11.2017 r. "Mali Warzęgowianie" wspólnie z kolegami śpiewali pieśni patriotyczne w SP w Warzęgowie z okazji Dnia Niepodległości.
        25-26.11.2017 r. Muzykująca Rodzina Opydów-Kyrczów uczestniczyła w obchodach 60-lecia ZMW we Wrocławiu oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu i Pustkowie.
        15.12.2017 r. "Mali Warzęgowianie" w nowym składzie dali koncert z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Warzęgowie.

     Nowy Rok 2018 zespół "Warzęgowianie'" wraz z "Małym Warzęgowem" rozpoczęli Koncertem Noworocznym w hotelu "Trzebnica" dla dwóch grup autokarowych z Bremen-Niemcy.
         17.01.2018 r. "Mali Warzęgowianie" uczestniczyli w Spotkaniu Integracyjnym w Niedźwiedzicach.
          14.04.2018 r. "Małe Warzęgowo" zdobyło "Mały Czarny Diament" w IV Ogólnopolskim Festiwalu
Folklorystycznym "O Puchar Czarnych Diamentów w Katowicach.
         1.05.2018 r. "Mali Warzęgowianie" i "Warzęgowo" uczestniczyli w Przednówku w WOK w Wołowie.
         27.05.2018 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w VIII Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
         29.06.-1.07.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z Kapelą uczestniczyli w IX Międzynarrodowym Festiwalu "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli. Zostali wyróżnieni słodyczami przez Panią Aleksandrę Kopp-dyrygentkę PZPiT "Mazowsze. Kapelę zaprosiła do aakompaniowania pieśni finałowej "Dwa serduszka".
          14.07.2018 r. udział "Warzęgowian" w III Obornickim Przeglądzie Zespołów Ludowych.
          15.08.2018 r. Udział "Warzęgowian" w Festynie Parafialnym w Głosce wraz z zespołem ukraińskim i kapelą "Dyszel"
          19.08.2018 r. odbyły się III Warzęgowskie Spotkania Kapel Ludowych "GRA KAPELA" z udziałem: Brzykowian, Trzech Dębów i Warzęgowian.
          2.09.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" Uczestnivzyli w Gminnych Dożynkach w Rudnie.
          16.09.2018 r. odbyła się druga odsłona III Warzęgowskich Spotkań Kapel Ludowych "GRA KAPELA. Uczestniczuli: Warzęgowianie, Kostomłocianie, Dobromierzanie.
          11.11.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" śpiewali DLA NIEPODLEGŁEJ wsali Polskiego Radia Wrocław.
          17.11.2018 r. "Warzęgowianie" uczestnizyli w Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej w NOT we Wrocławiu.
          17-18.11.2018 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin Pieszyce-Pustków-Wrocław.

     Rok 2019 rozpoczęto 9.01. koncertem kapeli z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu w Prusicach.
          26.03.2019 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" dali koncert mieszkańcom Wołowa oraz powitali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
          11.05. 2019 r. zespół uczestniczyl w Rubinowym Jubileuszu zespołu "Mojęcice".
          18.05.2019 r. obchodził swoje 45-lecie w Wołowskim Ośrodku Kultury.
          20.05.2019 r. odwiedził z kapelą Burmistrz Dariusza Chmurę w jego siedzibie.
          26.05.2019 r. razem z Małym Warzęgowem uczestniczył w IX Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach,
          16.06.2019 r. uczestniczył z Małym Warzęgowem w Festynie Parafialnym w Brzegu Dolnym.
           W dniach 28.06-7.07.2019 r. Mali Warzęgowianie uczestniczyli w warsztatach muzycznych w Świnoujściu, gdzie przygotowali nowe tańce i pieśni. Dali koncert na statku Adler, na Festynie w Piaskach Wielkich na wyspie Wolin oraz w kościele św. Wojciecha prezentując swój nowy program.  Zwiedzili wyspę Uznam, wzięli udział w koncercie muzyki dawnej, zwiedzili latarnię morską i fort w Świnoujściu. Byli w Międzyzdrojach, nad Jeziorem Turkusowym, Skansenie Wikingów oraz w Muzeum Woliąskim. Mile spędzali wolny czas plażując i korzystając z kąpieli w morzu.
            21.07.2019 r. Mali Warzęgowianie uczestniczyli w I Dolnośląskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołow Ludowych "Magdalenki" w Mąkolnie k/ Złotego Stoku.
            27.07.2019 r. kapela umiliła na bramie weselnej zaślubiny Marleny Kmieć z Piotrem Małkiewiczem.
byłej członkini zespołu.
            15.08.2019 r. zespów z Małym Warzęgowem wziął udział W Pikniku Odpustowym w Bagnie gdzie również zwiedzili i dali krótki koncert w Seminarium Duchownym. Seniorka zespołu ciocia Pałysowa zaprosiła  wszystkich na grilowanie i wspólne śpiewanie.
            17.08.2019 r. zespół wraz z Małym Warzęgowem uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Lubiążu.
            28-29.09.2019 r. Muzykująca Rodzina wzięła udział w Międzynarodowych Spotkaniach w Pustkowie Wilczkowskim, Muzeum Niemczańskim i Wrocławiu.
            Z końcem września zespół wraz ze swoim stowarzyszeniem zrealizował projekt LGD Prochowice dzięki czemu wzbogacił się o 3 pary nowych strojów dla Małych Warzęgowian, 6 par stroju krakowskiego, 6 par stroju podhalańskiego, harmonię heligonkę i 5 kompletów statywów i mikrofonów.
            17.11.2019 r. Warzęgowianie byli organizatorem IV Warzęgowskich Spotkań Kapel Ludowych. Tym razem spotkania odbyły się w kościele św. Wojciecha w Warzęgowie gdzie odbył się koncert pieśni patriotycznych z udziałem gościa spotkań chóru Wratislavia pod dyr. Romualda Trembickiego i kapeli Janka Boduszka. Wspólna biesiada odbyła się w Klubie Ludowym "Biesiada" w Warzęgowie.
            30.12.2019 r. podsumowaliśmy rok na wspólnym spotkaniu w klubie.
           


                                                                             Eugeniusz Opyd
 Skład zespołu:

 1. Józefa Madera - śpiew, taniec 
 2. Stanisława Augustyniak - śpiew, taniec
 3. Barbara Kucar - śpiew, taniec
 4. Anna Grobelna - śpiew, taniec
 5. Jadwiga Wysopal - śpiew, taniec
 6. Jerzy Opyd - śpiew, taniec
 7. Grzegorz Kmieć - śpiew, taniec
 8. Ryszard Danaj - śpiew, taniec
 9. Andrzej Grobelny - śpiew, taniec
10. Eryk Wysopal - śpiew, taniec
11. Grzegorz Wysopal - śpiew, taniec
12. Mariusz Markiewicz
13. Maria Pałys - śpiew
14. Małgorzata Kucar - śpiew
15. Małgorzata Kmieć - śpiew
16. Maria Piszora - śpiew
17. Jacek Madera - śpiew
18. Aleksander Tkaczyk - skrzypce
19. Andrzej Augustyniak - klarnet
20. Wiesław Opyd - kontrabas, śpiew, taniec
21. Eugeniusz Opyd - akordeon, śpiew
22. Magdalena Woźniak - taniec, śpiew
 

W zespole występowali:

 1. Lidia Jeziorna - śpiew, taniec
 2. Katarzyna Jeziorna - śpiew, taniec
 3. Dariusz Jeziorny - śpiew, taniec
 4. Krzysztof Opyd - śpiew, taniec
 5. Aldona Fedorczak - śpiew
 6. Kinga Danaj - śpiew
 7. Katarzyna Madera - skrzypce, śpiew
 8. Jolanta Łata - śpiew, taniec
 9. Karol Łata - skrzypce
10. Janusz Kornaś - kontrabas
11. Jadwiga Opyd - śpiew
12. Marlena Kmieć - skrzypce, taniec, śpiew 12. Jolanta Łata
13. Barbara Piestrak - śpiew, taniec
14. Zofia Kozioł - śpiew
15. Stanisław Kozioł - śpiew
16. Waldemar Fedorczak - klarnet
17. Witold Fedorczak - klarnet
18. Jarosław Woźniak - śpiew, taniec

"MAŁE WARZĘGOWO"

  1. Daria Pietras                - wszyscy taniec i śpiew    
  2. Antonina Imińska
  3. Alicja Marciniak
  4. Joanna Waliszewska
  5. Julia Szkudlarek
  6. Monika Wróbel
  7. Roksana Kuc
  8. Nikodem Imiński
  9. Tomasz Augustynowicz
10. Patryk Stokłosa
11. Łukasz Grodzki
12. Krystian Oleksy
13. Jakub Grobelny
14. Eryk Wysopal - skrzypce
15. Eugeniusz Opyd - akordeon

                                                         Występowali:
  1. Agata Piestrak
  2. Malwina Piestrak
  3. Olga Augustynowicz
  4. Alicja Stokłosa
  5. Nikola Szczepanek
  6. Marcel Piątek
  7. Michał Żródlowski
  8. Mateusz Całkowski
  9. Julian Piątek
 10. Daniel Dziubiński
 11. Helena Grobelna - śpiew
 12. Dominik Duchalski
 13. Dawid Duchalski


fotoreporter: Aleksander Tkaczyk, Jacek Madera, Magdalena Wożniak W Zespole Pieśni i Tańca "Warzęgowo"

śpiewali:

1. Leokadia Nelec *
2. Stefania Opyd  *
3. Stanisława Opyd
4. Maria Pałys
5. Zofia Sienkiewicz  *
6. Maria Nelec
7. Rozalia Wróbel
8. Zofia Danaj  *
9. Irena Domin  *
10. Ludwika Piszczek
11. Justyna Moskal  *
12. Alfreda Wysopal
13. Zofia Kmieć
14. Bronisława Krawczyk
15. Łucja Nelec
16. Halina Woźniak
17. Zofia Kozioł
18. Beata Krawczyk
19. Beata Opyd
20. Anna Opyd
21. Teresa Janocha
22. Dorota Piszczek
23. Elżbieta Krawczyk
24. Bronisława Krawczyk-junior
25. Teresa Kaczmarek
26. Halina Danaj
26. Stefania Kasztelaniec
27. Stefania Korobczak*
28. Bożena Danaj  *
29. Krystyna Moskal
30. Genowefa Kmieć
31. Janina Rej-Pogrzeba  *

1. Józef Nelec  *
2. Bolesław Janocha  *
3. Władysław Moskal  *
4. Stanisław Wojtas
5. Stefan Ręczkowicz
6. Stanisław Kozioł
7. Józef Kmieć
8. Roman Kmieć
9. Ludwik Kmieć  *
10. Józef Zuziak  *
11. Jan Domin  *
12. Michał Kmieć  *
13. Antoni Czech  *
14. Antoni Janocha  *
15. Zbigniew Kaczmarek
16. Marian Moskal
17. Zbigniew Szymecki
18. Stanisław Piszczek  *
19. Krzysztof Kasztelaniec
20. Zygmunt Wróbel  *
21. Jacek Madera
22. Krzysztof Moskal

                       tańczyli:

1. Lucyna Zuziak *
2. Maria Opyd
3. Krystyna Kyrcz
4. Stanisława Kyrcz
5. Jadwiga Zuziak
6. Teresa Zuziak  *
7. Teresa Opyd
8. Barbara Opyd
9. Grażyna Grzywacz
10. Zofia Nelec
11. Zofia Rusnak
12. Teresa Wróbel
13. Małgorzata Pałys
14. Małgorzata Stańczak
15. Jadwiga Nelec
16. Teresa Nelec
17. Jolanta Danaj
18. Barbara Sienkiewicz
19. Bożena Wróbel
20. Józefa Wróbel
21. Zenobia Kmieć
22. Lidia Kmieć
23. Danuta Piszczek
24. Józefa Kyrcz
25. Danuta Zuziak
26. Marzena Grzywacz
27. Joanna Kozioł
28. Renata Kmieć
29. Magdalena Kozioł
30. Krystyna Kmieć
31. Danuta Pawelec
32. Lucyna Wysopal

1. Marian Stec
2. Edward Sienkiewicz
3. Jan Wojtas
4. Tadeusz Rusnak*
5. Zygmunt Grzywacz
6. Wiesław Pałys  *
7. Jerzy Opyd
8. Zbigniew Opyd  *
9. Krzysztof Opyd
10. Zdzisław Nelec
11. Ryszard Danaj
12. Zbigniew Danaj
13. Eugeniusz Stańczak
14. Jan Janocha
15. Leszek Zawadzki
16. Stanisław Mikołajczyk  *
17. Stanisław Moskal
18. Salwiusz Rusnak
19. Dariusz Czech
20. Stefan Opyd
21. Grzegorz Kmieć
22. Lesław Nelec  *
23. Wiesław Wrobel
24. Robert Kmieć
25. Grzegorz Kozioł
26. Ryszard Wróbel
27. Jarosław Kmieć
28. Marek Domin
29. Krzysztof Nelec
30.Tadeusz Rusnak *

               grali:

1. Eugeniusz Opyd
2. Józef Danaj  *
3. Józef Porożko  *
4. Jan Opyd  *
5. Józef Rusnak  *
6. Stanisław Danaj
7. Wojciech Rusnak  *
8. Wojciech Rusnak  *
9. Tadeusz Nelec
10. Michał Danaj  *
11. Eugeniusz Nelec *
12. Józef Rusnak s. Józefa*
13. Ryszard Jóźwin
14. Franciszek Moskal
15. Lucjan Sadowski
16. Marek Rudnicki  *
17. Józef z Wrocławia  *
18. Wiesław Opyd          Instruktorzy:

1. Janina Rej-Pogrzeba - taniec, choreografia

2. Eugeniusz Opyd - muzyka, śpiew
3. Lucjan Sadowski - muzyka
4. Józef Bąkowski - konsultacja - taniec, choreografia
5. Marek Rudnicki - muzyka
6. Józefa Madera - taniecZespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki" powstał w 1995 roku. Bierze udział w festynach, przeglądach, koncertuje na Litwie i w Polsce. Kierownicy zespołu - Natalia i Aleksander Godowszczykowie oraz Maria Alencynowicz.

Adres zespołu:
Dom Kultury w Jaszunach
Ul. Balińskiego 75, Jaszuny
Tel. (8-380) 35224

Zaprzyjaźniony zespół "Znad Mereczanki" - Litwa


 GODZINA
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
ADRES ZESPOŁU
 
Zespół "Warzęgowianie"
Warzęgowo14
56-100 Wołów

kom. 604789247

kierownik zespołu:
Eugeniusz Opyd
Warzęgowo 14
56-100 Wołów


e-mail: opyd@autograf.pl
www.warzegowianie.pl.tl
PROPONOWANE LINKI
 
www.mywedwoje.pl.tl
www.malwy.pl.tl
www.gokwinsko.pl.tl
www.reporter.pl.tl

www.kneks1999.pl.tl
www.jomajur.pl.tl
ODWIEDŹ
 


Zespół 'Warzęgowianie" na Faceboku


     Zespół Pieśni i Tańca
"Warzęgowo"na faceboku
  Zespoły LudoweNa ludowo

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 27 odwiedzający (56 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=