Historia zespołu

 
Historia zespołu: 

        Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie", liczący obecnie 31 członków, jest kontynuatorem najlepszych utworów i tradycji 40-to osobowego Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo", który powstał 17.04 1974 r, z inicjatywy aktywnego koła i jego przewodniczącego, przy wsparciu Zarządu Powiatowego  Związku Młodzieży Wiejskiej z przewodniczącą Małgorzatą Popławską-Rybak oraz Naczelnika Gminy Wołów - Władysława Zagórskiego.
              Pierwszym instruktorem tańca była Janina Rej-Pogrzeba, akompaniatorem,  instruktorem kapeli i chóru nauczyciel - Eugeniusz Opyd. Konsultantem układów tanecznych i choreografem zespołu był znany i ceniony na Dolnym Śląsku Józef Bąkowski.  W latach 80-tych współpracował z zespołem znany w województwie instruktor muzyki Marian Rudnicki.
        Przez zespół przewinęło się 156 członków /70 zespół taneczny, 60 zespół śpiewaczy, 26 kapela/.  Zespół dał ponad 300 koncertów. W repertuarze zespołu jest ponad 150 pieśni ludowych z regionów: dolnośląskiego, śląskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, rzeszowskiego. Zespół tańczył: poloneza, jedlinioka,  krakowiaka, kujawiaka, polkę, mazura i zbójnickiego. Opracował suitę dolnośląską i rzeszowską. Kultywował tradycje i obrzędy ludowe opracowując: "Kiszenie Kapusty", "Noc Kupały", "Zapusty", "Odczynianie Uroków", "Podstrzyżyny Grzesia", "Dożynki", "Wesele Dolnośląskie". Wielokrotnie nagradzany w wojewódzkim turnieju "Kolorowe Wsie".
      Od 1976-1992 r. oraz od 2010 r. Muzykująca Rodzina Opydów-stanowiąca trzon zespołu, uczestniczyła we wszystkich Ogólnopolskich, obecnie Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu. W1978 r. nagrała 10 min. program "Wigilia w Mikorzycach", który wyemitowano w Dzienniku TV w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Szczególnym wyróżnieniem  był w 1987 r. koncert na "Estradzie Gnojnej" przed Zamkiem Królewskim w Warszawie na Święcie Trybuny Ludu". W 1991 r. Muzykująca Rodzina Opydów wraz z innymi rodzinami była w Watykanie.

       Prowadząc swoją bogatą działalność w ówczesnym Klubie Prasy i Książki "Ruch", który uzyskał w latach 1976-1986 trzykrotnie trzy puchary przechodnie za I miejsce oraz dwukrotnie "Grand Prix" w 1987 i 1988 r. w wojewódzkim współzawodnictwie "LIGA KLUBÓW" a następnie uzyskał na szczeblu centralnym miano "Złotego Klubu RSW" w 1988 r.
       Staraniem zespołu rozbudowano placówkę pod jego potrzeby. W roku 1980 powołano społecznie prowadzony Wiejski Ośrodek Kultury. Społeczną Radę Klubu wyróżniono w 1981 r. DYPLOMEM HONOROWYM MINISTRA KULTURY I SZTUKI "ZA OSIĄGNIĘCIA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY".
   Zespół uświetniał imprezy wiejskie, był oklaskiwany i nagradzany na imprezach gminnych, wojewódzkich - Święto Kwiatów i Dni Wrocławia, ponadregionalnych i krajowych - czterokrotnie młodzież z zespółu tanecznego i kapela uczestniczyła w Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu k/Nowego Sącza oraz Centralnym Święcie Młodości w Kielcach i Centralnej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej we Wrocławiu.
     W Warzęgowie goszczono zespoł z Zaporoża oraz zespoły polonijne z Francji i Kanady w ramach Miedzynarodowego Festiwalu w Rzeszowie.
  Wyróżnieniem były koncerty za granicą na Węgrzech i w Dreźnie, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Zespół za wypracowane środki zorganizował wycieczki do Karpacza, Warszawy, Krakowa i Zakopanego, Szlakiem Piastowskim Gniezno-Biskupin, oraz do Pragi
i Wiednia.
       W 1990 r. został odznaczony Złotą Zbiorową Odznaką "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO I MIASTA WROCŁAWIA".
       Od 1991 r. pomimo likwidacji klubu przez RSW, placówka została bardzo wielkim wysiłkiem uchroniona jako przykładowy w kraju Dom Kultury Rodzinnej. Niestety, mimo odniesionego sukcesu władze samorządowe podjęły działania likwidacyjne, a zespół pozbawiono siedziby nakazem eksmisji. Kuriozalne okazało się zabieranie strojów członkom zespołu 6 nakazami prokuratorskimi, oraz prowadzenie 3 spraw prokuratorskich i 3 spraw sądowych.  W wyniku tych działań zespół pozbawiono możliwości oficjalnego działania, mimo tego funcjonował on nadal.
    W 1996 r. postępowania prokuratorskie okazały się bezpodstawne. Sprawy sądowe zakończyły się pomyślnie dla zespołu. Ponieważ nadal nie było sprzyjającej atmosfery i warunków do jego działalności zespół działał formalnie do 1998 r.
    Później członkowie zespołu kontynuowali śpiew i muzykę ludową na imprezach i spotkaniach rodzinnych.  Repertuar zespołu przetrwał i mogły poznać go następne pokolenia. Dzięki potajemnemu  ukryciu przez 6 lat:  8 par strojów dolnośląskich, krakowskich, 10 par śląskich, 8 męskich rzeszowskich i góralskich , 1 łowickiego oraz instrumentów, części sprzętu klubowego i pamiątek przed policją; obecnie może to wszystko nadal służyć zespołowi "Warzęgowianie". 
Po innych skomunalizowanych prawnie przedmiotach, meblach, zestawie wystawienniczym, kronikach klubu, zabytkach kultury ludowej i pianinie nie ma śladu.
    17.04.1974 r. Pierwsza próba kapeli ludowej.
    25.04.1974 r. Pierwsza próba z udziałem Janiny Rej-Pogrzebą.
    21.07.1974 r. Koncert w Polkowicach razem z Grupą MY-72
    22.07.1974 r. Pierwszy koncert na Akademi z kazji 22 Lipca w Międzyzakładowym Powiatowym Domu Kultury w Wołowie.
    21.09.1974 r. Dożynki Gminne w Klubie "Ruch" w Warzęgowie.
    7.11.1974 r. Koncert z okazji Rewolucji Październikowej w MZPDK w Wołowie.  
    8.12.1974 r. "Kiszenie Kapusty" - impreza w klubie "Ruch" w Warzęgowie w ramach Staropolskich obrzędów Ludowych - wyróżnienie.

    22.01.1975 r. Koncert z okazji Dni Wyzwolenia Wołowa w MZPDK w Wołowie.
    24.01.1975 r. Występ z okazji Dni Seniora  w Wołowie.
    25.01.1975 r. Udział zespołu w Warcie Honorowej z okazji Dni Wyzwolenia Wołowa.
    25.01.1975 r. Udzial zespołu w ślubie Stanisławy i Józefa Naleźnych oraz Ireny Opyd ze Jarosławem Bukowskimw USC w Wołowie.
    8.03.1975 r. Występ zespołu w Międzyzakładowym Powiatowym Domu Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Wołowie.
    13.04.1975 r. Udział w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Wiejskich w Wołowie - wyróżnienie dyplomem za kultywowanie tradycji ludowej i ogólny wyraz artystyczny.
    12.05.1975 r. Udział zespołu w Eliminacjach Powiatowych X Festiwalu Wiejskich Amoatorskich Zespołów Artystycznych WAZA w Wołowie - zespół zakwalifikowal się do przeglądu wojewódzkiego w Dzierżoniowie.
    1.06.1975 r. Udzial zespolu w Przeglądzie Wojewódzkim X Festiwalu Wiejskich Amatorskich Zespołów Artystycznych w Dzierżoniowie i wycieczka na Ślężę. Zespół uzyskał wyróżnienie za działalność aktywizującą środowisko.
    30.08.1975 r. Koncert zespołu na dożynkach gminnych w Wołowie.
    31.08.1975 r. Koncert zespolu na Dożynkach Dminnych w Lubiążu.
    14.09.1975 r. Występ zespolu na XVIII Wojewódzkim Konkursie ORKA  w Wołowie.
    11.10 1975 r. Koncert z okazji Dni Seniora - "Dar Serca" w Urzędzie Miejsko- Gminnym w Wołowie.

     9.05.1976 r. Koncert z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy w Wołowie.
    20.05.1976 r. Wyciecaka zespołu do Karpacza na Śnieżkę oraz do Szklarskiej Poręby.
    6.06.1976 r. Koncert na Swięcie Ludowym w Wołowie.
    4.07.1976 r. Koncert z okazji Dni Chemika w Brzegu Dolnym.
    8.07.1976 r. Koncert zespołu w Mojęcicach.
    5.09.1976 r. Udzial zespołu w Dożynkach Wojewódzkich w Strzelinie.
    19.09.1976 r. Koncert na Dożynkach Miejsko Gminnych w Radeczu.
    25.09.1976 r. Udział zespołu w XI Wojewódzkim Przeglądzie WAZA w Trzebnicy.
    26.09.1076 r. Konzert zespołu  we Wrocławiu.
    3.10.1976 r. Udział rodziny Danajów w Wojewódzkich Spotkaniach Muzykujących Rodzin na zamku w Oleśnicy.
    17.10.1976 r. Koncert w Klubie "Ruch" w Warzęgowie na podsumowaniu Staropolskich Obrzędów Ludowych. Zespół uzyskał I miejsce za "Noc Świętojańską".
    12-14.11.1976 r. Udział Muzykującej Rodziny Danajów w Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.

    22.02.1977 r. Impreza instruktażowa"Zapusty" w klubie "Ruch" w Warzęgowie zorganizowana wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury we Wrocławiu - zespół uzyskał wyróżnienie w konkursie rejonowym Staropolskich Obrzędów  Ludowych.
    17.03.1977 r. Udział kapeli ludowej w podsumowaniu I Ligi Klubów w Mojęcicach. Klub 'Ruch" z Warzęgowa zdobył I miejsce.
    1.05.1977 r. Koncert z okazji 1 Maja na stadionie w Wołowie we własnych strojach.
    7.05.1977 r. Udział delegacji zespołu w strojach w zaślubinach przewodniczącego ZM-G ZSMP Wiesława Skopowskiego w USC  Wołów.
    8.05.1977 r. Udzial w Rejonowym Przeglądzie WAZA w Wolowie.
    28.05.1977 r. Udział zespołu w XII wojewódzkim Przeglądzie WAZA w Trzebnicy. Kapela uzyskała wyróżnienie pieniężne 3 000 zł, fundacji R.S.W. Prasa-Książka-Ruch.
    29.05.1977 r. Udział w Święcie Ludowym i Dniach Książki i Prasy w klubie "Ruch" w Warzęgowie. Impreza zorganizowana wspólnie z Przedsiębiorstwem RSW Prasa-Książka-Ruch we Wrosławiu i WOK w Wołowie.
    9.06.1977 r. Koncert zespołu  na Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Ślęży na etapie w Środzie Śląskiej.
    28.06 Udaiał w Rejonowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Wołowskim Ośrodku Kultury w Wołowie.
    22.07.1977 r. Koncert zespołu na Święcie Kwiatów na Wzgórzu Partyzantów i Placu Wolnmości.
    23.07.1977 r. Udzial kapeli ludowej i solistów w obchodach Dni Wińska.
    24.07.1977 r. Koncert zespołu na Święcie Kwiatow na Wzgórzu Partyzantów.
    11.09.1977 r. Koncert na Dożynkach Gminy Brzeg Dolny w Radeczu.
    18.09 1977 r. Koncert zespolu na dożynkach w Bierutowie - zespół uzyskal podziękowanie dyplomem od
władz Miejsko Gminnych.
    23-25.09.1977 r. Wycieczka zespolu do Warszawy
    20.10.1977 r. Obchody III lecia zespołu w Klubie "Ruch" w Warzęgowie. Członkowie otrzymali podziękowania i statuetki - tańczącą parę krakowską.
    18-20.11. 1977 r. Udział Muzykującej Rodziny Danajów-Opydów w II Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.

    10.03.1978 r. Wspólna impreza i koncert zespołu z Zaporożą-ZSRR w klubie "Ruch" w Warzęgowie.
    15.04.1978 r. Udzial w XIII Przeglądzie Wojewódzkim WAZA w Trzebnicy - kapela uzyskała wyróżnienie za prezentowany program.
    22.04.1978 r. Udzial w zaślubinach Józefy i Zbigniewa Szymeckiego wUSC w Wołowie.
    29.04.1978 r. Koncert zespołu w Prusicach.
    1.05.1978 r. Udział zespołu w wiecu pierwszomajowym oraz koncert na stadionie w Wołowie.
                     -  Koncrt zespołu na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu.
    6.05.1978 r. Koncert zespolu z okazji Dni Wrocławia na estradzie w Rynku - Cepeliada 78.
    7.05.1978 r. Występ kapeli ludowej na Placu Wolności w koncercie "Województwo Miastu" we Wrocławiu. Występ zespolu z okazji Dni Wrocławia w Rynku - Cepeliada 78.
    8.05.1978 r. Koncert zespołu z okazji Dni Wrocławia - Cepeliada 78.
    13.05.1978 r. Koncert na obchodach Miejsko-Gminnego Święta Ludowego w Mojęcicach.
    20.05.1978 r. Koncert zespołu na naprawionej estradzie w Mojęcicach.
    21.05.1978 r. Koncert zespołu na Dniu Chemika w Brzegu Dolnym.
    28.05.1978 r. Koncert zespolu na imprezie "Kalejdoskop 78" na Psim Polu we Wrocławiu.
    23.06.1978 r. Udział kapeli ludowej w Pasowaniu Na Rolnika w Technikum Rolniczym w Wołowie.
    23.06.1978 r. "Noc Świętojańska", impreza w ramach Staropolskich Obrzędów Ludowych-I miejsce.
    27-30.06.1978 r. Wycieczka zespołu na trasie Wieliczka-Kraków-Przełom Dunajca-Zakopane.
    25.07.1978 r. Powitanie kosmonautów Mirosława Hermaszewskiego i Piotra Klimuka na Rynku w Wołowie.
    27.08.1978 r. Udział kapeli ludowej w Dniu Działkowca w Wołowie.
    28.08-8.09.1978 r. Wyjazd i udziałw w  warsztatach  oraz koncert w ośrodku ZSMP Bawarowo k/ Lęśnej.
    26.10.1978 r.  Koncert zespołu i kapeliz okazji Dni Seniora w Strupinie.
    9-11.11.1978 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów w III Ogolnopolskich spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu. Uzyskano podziękowanie za barwny koncert w Osiedlowym Domu Kultury w Pilczycach.
    28.11.1978 r. Koncert kapeli i solistów na Spotkaniu Towarzystw Regionalnych w WOK w Wołowie.

    14.02.1979 r. Udział w Gminnym podsumowaniu LIgi Klubów w Klubie "Ruch" w Warzęgowie-I miejsce.
    18.03.1979 r. Udział w wojewódzkim podsumowaniu Ligi Klubów-I miejsce, zdobycie Pucharu Przechodniego na własność we Wrocławiu.
    12-17.04.1979 r. Udział i koncerty zespołu w Orozhaza i Bekescabie na Węgrzech w ramach wymiany ZSMP wraz z Piwnicą Świdnicką we Wrocławiu.
    6.05.1979 r. Udział zespołu w paradzie z okazji Dni Głogowa i koncert na stadionie - uzyskano podziękowanie dyplomem od władz miasta.
    7.06.1979 r. Udział w Miejsko-Gminnych Kolorowych Wsiach z programem "Podstrzyżyny Grzesia".
    19.05.1979 r. Udział zespołu i kapeli ludowej w Wojewódzkim Przeglądzie WAZA w Trzebnicy - wyróżnienie kapeli za kulturę wykonywanego programu.
    27.07.1979 r. Wyjazd i udział w dwutygodniowych warsztatach w Ośrodku ZSMP Rudno.
    7.09.1979 r. Udzial i koncert na dożynkach w Krzydlinie Małej.
    28.09.1979. Udział i koncert w I Dymarkach Dolnośląskich.
    18.10.1979 r. "Wesele Dolnośląskie" impreza zorganizowana wspólnie z ZW ZSMP we Wrocławiu w klubie "Ruch" w Warzęgowie z u działem delegacji Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej z v-ce przewodniczącym ŚFMD z Portugalii.
    8-10.11.1979 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
    22.12.1079 r. Nagranie 12 minutowego programu wigilijnego TV Wrocław, wyemitowanego 25.12.1979 r. w Dzienniku TVP.

    19.04.1980 r. Udzial zespołu tanecznego i kapeli w koncercie przygotowanym  przez ZW ZSMP w zakładach "Hutmen" we Wrpcławiu. 
26.04.1980 r. Udział zespołu i kapeli w Wojewódzkim Przeglądzie WAZA w Trzebnicy
    1.06.1980 r. Udział w turnieju Kolorowe Wsie w Wołowie.
    20-22.06.1980 r. Udział i koncerty na Święcie Prasy w Dreżnie NRD. Wyjazd zorganizowany przez WDK we Wrocławiu.
    2.07.1980 r. Wyjazd na dwutygodniowe Ogólnopolskie Konfrontacje Ruchu Artystycznego Młodzieży ZSMP "KRAM-80" w Myślcu k/Nowego Sącza oraz koncerty. Uzyskano wyróżnienie za pracę nad nowym progrofilem artystycznym.
    16.08.1980 r. Wycieczka zespołu do Liberca i Pragi.
    21.09.1980 r. Udział w II Dymarkach Dolnośląskich w Tarchalicach uzyskano podziękowanie za popmoc i przeprowadzenie imprezy regionalnej.
    7-9.11.1980 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów i zespołu tanecznego w V Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu. Rodzina wylosowała akordeon"Weltmaister". Zespół wystąpił w nowo uszytych strojach dolnośląskich.
    10-17.12.1980 r. Warsztaty zespołu w Oberwizental NRD

    22.03.1981 r. Koncert zespołu w WDK we Wrocławiu  na podsumowaniu Ligi Klubów 80. Uzyskanie tytułu Honorowego Czlonka Ligi Klubów.
    1.05.1981 r. Koncert zespołu na Akademi 1 majowej w Wołowie.
    5.06.1981 r. Koncert zespołu z okazji Święta Ludowego w Obornikach Śląskich.
    7.06.1981 r. Koncert zespołu w PTR w Wołowie z okazji Święta Ludowego.
    20.06.1981 r. Konzert zespołu na III Dymarkach Dolnośląskich w Tarchalicach.
    28.06-12.07.1981 r. Udział zespołu i koncerty na dwutygodniowych VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Ruchu.  Artystycznego Młodzieży ZSMP   "Kram-81" w Myślcu k/Nowego Sącza. Uzyskanie nagrody za Rekonstrukcję Kulrury Regionalnej. Koncerty na estradzie i gminach woj. nowosądeckiego. Koncert na zakończenie etapu Wyścigu Kolarskiego Dookoła Polski w Krynicy.
    20.07.1981 r. Koncert zespołu na Akademii z okazji 22 Lipca w Jeleniej Górze.
    21.07.1981 r. Koncert zespołu na akademii w Lubinie razem z zespołem "Budka Suflera".
    22.07.1981 r. Koncert zespołu na akademii w Polkowicach.
    13.09.1981 r. Udział w Wojewódzkim Turnieju Kolorowe Wsie we Wrocławiu
    26-28.11.1981 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów w VI Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin. we Wrocławiu.
    24.11.1981 r. Koncert zespołu w Raciborowicach.
    28.11.1981 r. Koncert zespołu w Męcinie.
    6.12.1981 r. Koncert zespołu w Kotli.

    4.04 1082 r. Koncert na "Jarmarku z Jajem" zorganizowanym przez WDK we Wrocławiu.
    18.04.1982 r. Nagranie programu dla TV Wrocław z pierwszej próby po Stanie Wojennym.
     2.06.1982 r. Koncert na Dniu Chemika w Brzegu Dolnym.
    20-23.06.1982 r. Wyjazd na Centralne Święto Młodości  ZSMP w Kielcach. Udział w korowodzie oraz koncert na estradzie "Kadzielnia".
    29.08.1982 r. Udział w Dożynkach w Krzydlinie Małej.
    2.09.1982 r. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w studiu TV Wrocław.
    18-21.11.1982 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
     11.12.1982 r. Koncert we Wrocławiu.

    1.05.1983 r. Udział zespołu w pochodzie i Maja we Wrocławiu i koncert.
    7.05.1983 r. Koncert zespołu na XXVIII Dniach Wrocławia i "Cepeliadzie 83" - uzyskano podziękowanie specjalym dyplomem za prezentację dorobku sztuki ludowej od władz dzielnicy Stare Miasto.
    29.05.1983 r. Udział zespołu w Kolorowych Wsiach w Wołowie.
    11.06.1983 r. Koncert zespołu na Wojewódzkim Święcie Młodości ZSMP w Chomiąży k/Malczyc. Rejs statkiemi biesiada.
    12.06.1983 r. Udział zespołu w Dymarkach Dolnośląskich w Tarchalicach.
    21.06.1983 r. Udział zespołu w powitaniu Papieża Jana Pawła II na Partynicach we Wrocławiu.
    26.06.1983 r. Udział zespołu w Turnieju Gminnym Kolorowe Wsie w Wołowie
    29.06.1983 r. Udział zespołu w dwutygodniowych Ogólnopolskich Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Mlodzieży ZSMP "Kram 83" w Myślcu k/Nowego Sącza.
    11.09.1983. r. Koncert na Dożynkach Gminnych w Trzebnicy.
    18.09.1983 r. Udział zespolu i reprezentowanie Gminy Wołów w Wojweodzkich Kolorowych Wsiach w Oławie.
    25.09.1983 r. Koncert we Wrocławiu.
    7.11.1983 r. Koncert zespołu i Kapeli na dniu Seniora w Lubiążu.
    18-20.11. 1983 r. Udziała Rodziny Opydów-Danajów w VIII Ogolnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.

    9.04.1984 r. Udział i koncert w spodkaniu delegacji FDJ z sekretarzem Hartmundem Koenigiem oraz sekretarzem ZG ZSMP Jerzym Szmajdzińskim w Wiejskim Ośrodku Kultury w Warzęgowiie.
    27.04.1984 r.Koncert zespołu w WOK w Wołowie.
    1.05.1984 r. Udział zespolu w Pochodzie 1 Majowym w Wołowie. Koncert w Ścinawie i Wrocławiu.
    5.05.1984 r. 2 koncerty na "Cepeliadzie"we Wrocławiu - kapela uzyskała podziękowanie specjalnym dyplomem za prezentację w Wojewódzkich Prezentacjach kapel Ludowych z okazji Dni Wrocławia.
    10.06.1984 r. Koncert z okazji Święta Ludowego w Starym Wołowie.
     22.07 1984 r. Udział zespołu i Muzykującej Rodziny Opydów w "Święcie Trybuny Ludu 84" na Estradzien Gnojnej koło Zamku Królewskiego w Warszawie.
    13-15.09.1984 r. Udział Rodziny Opydów-Danajów w IX Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
    24.11.1984 r. Koncert i obchody z okazji X Lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo" w Wiejskim Ośrodku Kultury w Warzęgowie. Wyróżnienie specjalnym dyplomem za całokształt działalności w zakresie rozwoju i upowszechniania amatorskiej twórczości artystycznej od dyrektora Benedykta Filipkowskiego WOK w Wołowie, naczelnika gminyZygmunta Bronisławskiego, sekretarza komitetu MG PZPR Zbigniewa Sawickiego oraz kierownika Rejonowego Ośrodka Propagandy PZPR Zbigniewa Pawlusa, przewodniczącego ZMG ZSMP Eugeniusza Stańczaka, dyrektor Stefan Liszkowski Wojewódzkiego Domu Kultury przyznał Honorowy Dyplom i oryginalny medal  35-lecia WDK we Wrocławiu. Przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP Jerzy Szmajdziński wręczył podziękowanie za twórczy udział we wzbogacaniu tradycji ludowej oraz nagrodę  w postaci środków na wzbogacenie biblioteki klubowej.

    5.05.1985 r. Udziałw prezentacjach i koncert na "Cepeliadzie" we Wrocławiu.
    10-12.05.1085 r. Udział i koncert Jubileuszowy Rodziny Opydów i zespołu tanecznego na X Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej.
    12.05.1985 r. Udział w Kolorowych Wsiach w Wołowie.
    19.05.1985 r. Udział w Wojewódzkich Prezentacjach Zespołów Pieśni i Tańca we Wrocławiu.
    7.07.1985 r. Udział w Pikniku na Golinie.
    23.08.1985 r. Koncert w Lubiążu.
    31.08.1985 r. Koncert na Golinie na podsumowaniu Wojewódzkich Zawodów Modeli Pływających LOK w Golinie.
    21.09.1985 r. Koncert z okazji 700-Lecia Wołowa w WOK.
    22.09.1985 r. Koncert na Dożynkach Miejsko Gminnych -  uzyskano nagrodę główną w konkursie na najładniejszy wieniec, przyśpiewki i korowód dożynkowy.
    24.09.1985 r. Koncert we Wrocławiu.
    29.09.1985 r. Udział i koncert na Młodzieżowych Dożynkach w Miliczu.
   

    22.03. 1986 r. Koncert na Centralnym Finale Olimpiady Wiedzy Rolniczej we Wrocławiu na Partynicach.
    1.05.1986.r. Koncert z okazji 1 Maja w Wołowie.
    4.05.1986 r. Udział w Kolorowych Wsiach w Wołowie.
    17.05.1986 r. Udział w Święcie Młodości ZSMP w Wołowie.
    7.06.1986 r. Udział w VII Dniach Ziemi Żmigrodzkiej - uzyskano specjalne podziękowanie od komitetu organizacyjnego.
    8.06.1986 r.  Koncert w Święcie Młodości ZSMP w Brzegu Dolnym
    15.06.1986 r. Udział zespołu we Mszy Prymicyjnej księdza Mariana Rybczyńskiego, oraz koncert na przyjęciu rodzinnym w Bagnie.
    5.07.1986 r.     Udział zespołu we mszy  i koncert z okazji wyświęcenia nowozbudowanego kościoła w Siekierowicach k/Dobroszyc.
    17.08.1986 r. Koncert na festynie nad wodą w Domaszkowie.
    18.09.1986 r. Udział i koncert na Dożynkach w Wiejskim Ośrodku Kultury w Warzęgowie.
    21.09. 1986 r. Udział i koncert na Młodzieżowym Święcie Plonów w Żmigrodzie uzyskano specjalne podziękowanie od przewodniczącego ZW ZSMP we Wrocławiu za piękny występ i uświetnienie imprezy.
    22.09.1986 r. Koncert na Festynie z okazji Dnia Działkowca w Wołowie.
    7-9.11.1986 r. Udział Rodziny Opydów w XI Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu'
    15.11.1086 r. Koncert na podsumowniu Kolorowych Wsi w Wołowie

    23.01.1987 r. Udział w KONKURSIE ZWYCZAJÓW I OBRZĘDOW KOLĘDNICZYCH W OKRESIE GODÓW I ZAPUSTÓW  w WOK w Wołowie - uzyskano wyróżnienie za wysoki poziom wykonania pastorałek sądeckich.
    1.05.1987 r. Udział w Pochodzie 1 Majowym i koncert w Wołowie.
    10.05.1987 r. Udział w Kolorowych Wsiach w Wołowie widowisko "Odczyniania Uroków".
    7.06.1987 r. Udział zespołu w Turnieju wsi w Warzęgowie - I miejsce
    22.07.1987 r. Udział w Akademii z okazji 22 Lipca w Wołowie.
    3.08.1987 r. Udział zespołu w otwarciu sklepu wielobranżowego w Warzęgowie.
    27.09.1987 r. Udział w Święcie Plonów w Wiejskim Ośrodku Kultury w  Warzęgowie.
    11.10.1987 r. Udział w Święcie Plonow we Wrocławiu.
    12.11.1987 r. Udział Muzykującej Rodziny Opydów w XII Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących   Rodzin we Wrocławiu.
    21,11.1987 r. Udział w podsumowaniu IX edycji Kolorowych Wsi w Wołowie - uzyskano 3 nagrody za najlepsze stoisko obrzędowe, najlepszy zespół śpiewaczy, najlepszą kapelę

    17.01.1988 r. Udział w Przeglądzie Zespołow Kolędniczych w Wołowie - uzyskano wyróżnienie grupy kolędniczej.
    1.05.1988 r. Udział w Pochodzie 1 Majowym i koncert w WOK.
    15.05 1988 r. Udział w X edycji Kolorowych Wsiach w Wołowie.
    22.05.1988 r. Udział zespołu we mszy oraz koncert z okazji poświęcenia nowowybudowanej wieży z dzwonami w Siekierowicach.
    13.06.1988 r. Koncert  w Kolorowych Wsiach w Brzegu Dolnym.
    17.09.1988 r. Udzial i koncert na dożynkach w Wiązowie - uzyskano specjalne podziękowanie od władz MG oraz przewodniczącego ZW ZSMP we Wrocławiu.
    24.09.1988 r. Udział w 10 edycji w wojewódzki turnieji Kolorowych Wsi we Wrocławiu - uzyskano wyróżnienie w konkursie na "Widowisko Ludowe".
    18.09.1988 r. Udział w Dożynkach Wojewódzkich ZSMP w Wołowie z udziałem Jerzego Szmajdzińskiego.
    28.09.1988 r. Udział w Dożynkach Miejsko Gminnych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Warzęgowie.
    10-12.11.1988 r. Udział Muzykującej Rodziny Opydów w XIII Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.

     22.01.1989 r. Udział w VI Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Wołowie.
    18.03.1089 r. Udział kowojewódzkim konkursie Kolorowe Wsie w Dobroszycach - I miejsce za Palmę Wielkanocną.
    19.03.1989 r. Udział w imprezie"Przychodzimy tu po dyngusie" w Klubie "Ruch" w Warzęgowie.
    26.03.1989 r. udział w XI edycji Kolorowych Wsi we Wrocławiu -  uzyskano I nagrodę w konkursie wojewódzkim na palmę i II nagrodę w konkursie wojewódzkim "Przyszliśmy tu po dyngusie" od dyrektora WDK we Wrocławiu.
    11.04.1989 r. Koncert  z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Wołowie.
    21.05.1989 r. Udział w Kolorowych Wsiach w Wołowie.
    10.05 - 2.06.1989 r. Koncerty i udział w kampani wyborczej do Sejmu PRL w Wołowie , Środzie Śląskiej, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, Łagiewnikach. W wyborach kandydował Eugeniusz Opyd.
    12.06.1989 r. Koncerty i biesiada z zespołami "Hejnał" z Brandtford-Ontario z Kanady i zespołu "Lublin" z Point DeCheruy z Francji uczestniczącymi w VIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
    11.07..1989 r. Udział zespołu w X Dymarkach Dolnośląskich w Tarchalicach.
    9.09.1989 r. Wycieczka zespołu do Kórnika , Biskupina i Gniezna ze środków uzyskanych przez Eugeniusza Opyda z ZW ZSMP w kampanii wyborczej do Sejmu PRL.
    20.09.1989 r. Dożynki Gminne w Krzydlinie Małej.
    23-26.11.1989 r. Udział w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu
   
    27.01.1990 r. XV Lecie Zespołu Pieśni I Tańca w Wiejskim Ośrodku Kultury wWarzęgowie wraz z koncertem Jubileuszowym.  Otrzymano specjalny dyplom od naczelnika gminy Edwarda Janusa, dyrektora WOK Benedykta Filipkowskiego, PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ WE WROCŁAWIU przyznało ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO I MIASTA WROCŁAWIA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU ZIEMI WROCŁAWSKIEJ.
    24-26.11. 1990 r. Udział Rodziny Opydów w XV Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu w Akademii Ekonomicznej.
   28.03.1990 r. Udział w wojewódzkim turnieju Kolorowe Wsie zorganizowanym przez Centrum Stuki "IMPART" we Wrocławiu - uzyskano specjalny dyplom od dyrektora placówki.
   17.08.1990 r. Wycieczka do Wiednia.

    5.04.1991 r. Ostatni Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo" w swojej siedzibie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Warzęgowie, ostatnio również utworzonym Rodzinnym Domu Kultury wspieranym przez  Zarząd Główny Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Warszawie  i obecną na imprezie prezes Ewę Starczewską oraz dyrektora Wołowskiego Ośrodka Kultury Krzysztpfa Gołubowskiego. Obecny był również poprzedni dyrektor WOK  Benedykykt Filipkowski.
       8.06.1991 r. w nocy Zespół przenosi swój dobytek i stroje oraz  prawnie przekazane wcześniej mienie  Wołowskiego Ośrodka Kultury. organizacji ZSMP, Gminnej Spółdzielni oraz RSW Prasa Książka "Ruch" na rzecz utworzonego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Warzęgowie.do prywatnych pomieszczeń ze względu na spodziewany zabór mienia przes tak zwaną komunalizację mienia przez władze gminy i Radę Sołecką.
    10.06.1991 r. Społeczny zastępca burmistrza Zygmunt Nowak  wraz z sołtysem Czeslawem Grzywaczem i członkami Rady Sołeckiej Piotrem Wysopalem i Janem Wojtasem w asyście policji dokonują zajęcia pomieszczeń wyłamując zamki i wstawiając nowe. Degradyją w ten sposób Wiejski Dom Kultury na świetlicę przekazując ją sołtysowi, a poźniej Krzysztof Mucha otwiera w niej pijalnię piwa.
    W następstwie następują rewizje i przeszukania u członków zespołu nakazami prokuratorskimi z udziałem policji oraz  zabieranie " skradzionych" strojów u Marii i Eugeniusza Opydów, Stefani i Jana Opydów, Zofii i Stanisława Kozioł, Zofii i Józefa Danajów Marii Pałys i Łucji Nelec. Następuje prześladowanie i oczernianie Eugeniusz Opyda w prasie mimo oceny wyróżniającej jako nauczyciela i dyrektora szkoły.
    22-24.11.1991 r. Udział Rodziny Opydów w XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu na Akademii Ekonomicznej.

    1992 r. Udział Muzykującej Rodziny Opydów i pozostałych Muzykujących Rodzin w Spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II  w Watykanie w ramach XVII Ogólnopolskich Spotkań Muzykujących Rodzin.
    14.09.1992 r. Udzial i wspólne śpiewanie na 50-tych urodzinach Naszej instruktor Pani Niny Pogrzeby - Rej oraz uczestniczącego na nasze zaproszenie Naszego konsultanta - choreografa prof. Józefa Bąkowskiego
    15.09.1992 r. Udział w korowodzie i koncert na dożynkach w Żmigrodzie.

    7.08.1993 r. Udział zespołu i kapeli w Kabaretonie Piwnym Janusza Rewińskiego w Hali Ludowej we Wrocławiu. Koncert w restauracji "Pod Iglicą".
    29.08.1993 r. Udział zespołu w Pikiecie "Chcę występować" na imprezie na Folkową Nutę w Rynku w Wołowie.
    30.12.1993 r. Koncert zespolu na Międzynarodowym Turnieju Sylwestrowym Koszykówki w dolnobrzeskiej Hali Sportowej.

    25.04.1994 r. Spotkanie członków zespołu z okazji XX Lecia Zespołu Pieśni iTańca "Warzęgowo" w Szkole Podstawowej w Warzęgowie.
   

    1996 r. Zakończenie pomyślne wytoczonych trzech dochodzeń prokuratorskich, oraz trzech spraw sądowych wytoczonych Eugeniuszowi Opydowi i zespołowi, oraz oddanie zmurszałych 6 kompletów strojów zabranych wcześniej zabranych przez przez policję.
    14.09.1996 r. Udział w korowodzie i koncert Muzykującej Rodziny Opydów w Bagnie na Dożynkach Gminy Oborniki Śląskie.

    Wrzesień 1997 r. Udział Kapeli Ludowej w Centralnych Obchodach z Okazji 40-Lecia powstania ZMW we Wrocławiu.

    20.06.1998 r. Koncert zespołu na Dymarkach Dolnośląskich w Tarchalicach - wznowienie.
 
    Od 1994 r. do 2009 r. Spotkania zespołu na imprezach rodzinnych u poszczególnych rodzinach.

        Pod koniec 2009 r. na wiadomość o organizowanych w Oławie I Europejskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin, Muzykująca Rodzina Opydów, rozpoczęła próby i przygotowała program, aby wziąć udział w spotkaniach.
        Kontakt z innymi rodzinami oraz atmosfera spotkań zmobilizowała członków rodziny do odbudowania zespołu tanecznego z inicjatywy Józefy Madery i Grzegorza Kmiecia - byłych tancerzy zespołu, oraz kapeli w czym pomógł Aleksander Tkaczyk-emerytowany nauczyciel z Wołowa, ucząc młodzież gry na skrzypcach. Zespół zmienił nazwę na Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie". Próby odbywały się w mieszkaniu prywatnym Eugeniusza Opyda. Pod koniec 2012 r. użyczył on nieodpłatnie lokal  STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "Warzęgowianie", który jest siedzibą zespołu.
     Zespół jest wielopokoleniowy /obecnie członkami są 4 pokolenia/ składa się z kapeli, zespołu tanecznego, grupy śpiewaczej i dziecięcej - "Małe Warzęgowo"
      W marcu 2010 r. przygotowano program z pieśniami i odtworzonymi tańcami dolnośląskimi, który na II Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej
w Wyszęcicach otrzymał I nagrodę, a na XIV Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim zdobył II nagrodę.
    Zespół "Warzęgowianie" przygotował 40-to minutowy program i wystąpił na Święcie Karpia we Wrzosach oraz Dożynkach Gminnych w Ratajach, uzyskując pomoc Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie.
     Następnie zdobył nagrodę Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój
w Finale XI Międzynarodowego Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju, wystąpił na Dniach Seniora w Lubiążu i Wołowie, dokonał nagrań radiowych.
      W 2011 r. zaczął działać pod patronatem Wołowskiego Ośrodka Kultury, wystąpił w Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wołowie. Na X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych w Wińsku zdobył I nagrodę.
W finale edycji zimowej Listy Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław uzyskał III miejsce.
      W maju na zaproszenie niemieckiego partnerskiego samorządu – Powiatu Harburg wziął udział w Regionalnym Festiwalu Zespołów Ludowych w Winsen
w Dolnej Saksonii. Do kapeli dołączyli wspaniali klarneciści Waldemar i Witold Fedorczakowie.
        Na I Spotkaniach ze Współczesną Kulturą Ludową "Swojskie Granie"
w Leśnej zdobył II nagrodę i "Srebrny Moździeż" , koncertował na Dniach Wołowa, wziął udział w VII Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel "Podarunek Królowej Jezior" w Wałczu. Na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" taniec "Kozira" został wyróżniony prezentacją w koncercie laureatów. Zespół wziął udział w III Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach. W III Ludowych Lądeckich Zdrojach zdobył puchar Nadleśniczego w Lądku Zdroju.
     Uczestniczył w warsztatach w Domu Kultury Świnoujście-Warszów, dając koncert w Warszowie i na Pikniku Kantry w Karsiborze.
Wziął udział w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku.
Z dużym powodzeniem brał udział w "Babiogórskiej Jesieni" w Zawoi k/ Makowa Podhalańskiego i IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej oraz Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym we Wrzosach.
      Uwieńczeniem dorobku jest wydanie płyty z utworami prezentowanymi w radio i w Operze Wrocławskiej.

         W 2012 r. wystąpił na Pikniku Folkowym w WOK i XI Przeglądzie
w Wojsławicach.
Na II Festiwalu "Swojskie Granie i Śpiewanie" w Leśnej, otrzymał Nagrodę Specjalną, a na VII Festiwalu "Śpiewająca Wieś" w Piotrowicach zdobył wyróżnienie.
    Wziął udział w IV Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach oraz Muzycznym Pastwisku u Państwa A i T Grobelnych w Pełczynie i II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
        W dniach 3-8.08.2012 r. przebywał na zaproszenie Parafii Łopatyńskiej na Ukrainie na trasie Lwów-Łopatyn-Poczajów-Krzemieniec-Rudki-Sambor, uczestnicząc w poświęceniu dzwonów z udziałem metropolity Lwowskiego arcybiskupa Mieczyslawa Mokrzyckiego.
     Wystapił na Festynie w Pełczynie i uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu na Biesiadzie Rodzinnej w "Barce Tumskiej" i finale w Filharmonii Wrocławskiej.

       W 2013 r.  został laureatem plebiscytu gazety "Kurier Gmin" zajmując I miejsce jako Najpopularniejszy Zespół 2012 roku Gminy Wołów w I Gali Kultury i Sportu.
       Zespół odrestaurował stroje góralskie i wystąpił z nowym programem nowosądeckim i podhalańskim z okazji Dnia Kobiet w Lubiążu.
        Dzieci z zespołu "Warzęgowianie" wzięły udział w "Jarmarku Wielkanocnym" zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Warzęgowie i tak powastało "Małe Warzęgowo".        
    "Małe Warzęgowo" oraz "Warzęgowianie" wzięli udział w III Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w II Festiwalu Twórczości Ludowej "Region w kulturę ubrany" W Budziszowie Małym.
      W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie zespół wystąpił w nowych strojach dolnośląskich sfinansowanych przez Urzęd Gminy w Wołowie i Urzęd Marszałkowski. W  festiwalu dzieci zostały laureatem zdobywając nagrodę specjalną.
             Z dużym powodzeniem zespół wziął udział w XXXVI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festynie Parafialnym w Głębowicach i Smogorzowie, oraz w Wieczorze Kawalerskim we Wrzosach.

       W dniach 24-28.08.2013 r. "Warzęgowianie" wraz z Zespołem Kameralnym z Wrocławia, przebywali na koncertach na Litwie odwiedzająć  Wilno, Troki, Mejszagołę i Druskienniki.
       W sierpniu 2013 r. zespół wziął udział w dożynkach gminnych w Węgrzcach, a we wrześniu w dożynkach gminnych w Uskorze Wielkim, oraz tak jak przed 35 laty powitał Generała Mirosława Hermaszewskiego, jedynego polskiego kosmonautę przed Ratuszem Wołowskim w rocznicę obchodów.
       Józefa Madera-prowadząca zespól taneczny w dniach 3-5.11.2013 r. uczestniczyła w XXXVII Ogólnopolskich Warsztatach dla Instruktorów i Tancerzy w Murzasichlach k/Zakopanego.
     W dniach 13-15.12.2013 r. "Warzęgowianie" z rodziną Opydów wzięli udział
w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu-Pieszycach.

      Rok 2014 "Warzęgowianie" zainaugurowali koncertem z okazji Dnia Babci i Dziadka w Starym Wołowie.    
          10 maja zorganizowano obchody 40-lecia zespołu "Warzęgowianie", które uświetniła kapela "Swaty" z Koszalina oraz zespół "ETNOVO" z Trzebnicy. Przybyły także zaprzyjaźnione zespoły "Malwy" z Kuraszkowa, "Mojęcice" i "Głębowiczanie", a także władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz osoby i goście zaprzyjaźnieni z zespołem.
    Zespół "Warzęgowianie" otrzymał odznakę ministerialną "ZA ZASŁUGI DLA KULTURY POLSKIEJ", którą wręczył Starosta Wołowski Marek Gajos.
        Zespół wziął udział w IV Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach, oraz wystąpił w koncercie charytatywnym w parku WOK w Wołowie. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w koncercie z okazji Dnia Dziecka w Pełczynie.
         31.05.2014 r. uczestniczył w 35-leciu zespołu "Mojęcice"
          14.06.2014 r. wziął udział w biesiadzie w Mojęcicach
         17.07.2014 r. w sali Kolumnowej UW we Wrocławiu zespół otrzymał Srebrną Honorową Odznakę "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO" z rąk Przewodniczącej Sejmiku oraz Marszałka Dolnośląskiego. 
         W dniach 25-27.07.2014 r. rodzina Opydów wzięła udział w XXIII Miedzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin w Dobromierzu-Wrocławiu dając 8 koncertów.
        20.09.2014 r. wziął udział w VII Przeglądzie Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Lubina.
        8.10.2014 r. Muzykująca Rodzina w Stobnie pożegnała ojca dyrektora Bronisława Pałysa-współorganizatora spotkań .
       11.10.2014 r. zespół uczestniczył w 25 rocznicy zaślubin Ani i Andrzeja Grobelnych.
       18.10.2014 r. uczestniczył w 50-leciu zespołu śpiewaczego "Malwy" z Kuraszkowa.
       26.10.2014 r. wziął udział w Dniach Tańca Ludowego w Górze Śląskiej.
 W listopadzie zespół wyróżniony został "Kryształem Roku 2014" przez Radę Powiatu Wołowskiego.
        29.12.2014 r. wystąpił dla grupy niemieckiej w hotelu "Vega" we Wrocławiu.

Rok 2015 zespół zainaugurował  16.01.2015  koncertem w przedszkolu "Adaś" w Wołowie.
         25.01.2015 r. dał koncert w Górze w ramach Koncertu Seniorów "Kolędy 2015".
         24.05.2015 r. wziął udział w V Dolnośląskim Przeglądzie Kochana Mamo" w Mojęcicach.
         8.06.2015 r. zainaugurował rekrutację do zespołu "Małe Warzęgowo" w ramach programu FIO "Na Ludową Nutę" na Dniu Rodziny w Szkole Podstawowej w Warzęgowie.
        13.06.2015 r. uczestniczył w Zjeżdzie Absolwentów LP w Nowej Soli.
        14.06. uświetnił poprawiny w Ługach na zaproszenie Pani Haliny Wojtunik.
        21.06.2015 r. umilił pobyt pensjonariuszom w Domu Opieki w Grzegu Dolnym.
        27.06.2015 r. wziął udział w Festynie w Pełczynie.
        28.06.2015 r. dał koncert na I Imieninowym Jarmarku Parafialnym w Głębowicach,
oraz II Festiwalu Kultury Ludowej z okazji Jubileuszu 45-lecia zespołu "Wąsoszanki".
        18.07.2015 r. wziął udział z zespołem "Małe Warzęgowo" w warsztatach z zespołem "Ale Wiocha"
w Lubiążu.
        W dniach 25-26.07.2015 r. wziął udział w XIX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim zdobywając I miejsce w kategorii Zespoły Taneczne.
        1.08.2015 r. wystąpił na Festynie Parafialnym w Smogorzowie.
        W dniach 14-15.08.2015 r. Rodzinny Zespół "Warzęgowianie" uczestniczył w XXIV Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin witając wzystkich przed kościołem św. Boromeusza, dając koncert na inauguracji we Wrocławiu. Wieczorem uczestniczył w uroczystej kolacji biesiadując i grając z pozostałymi zespołami spotkań. W sobotę uczestniczył w odpuście w Krzeszowie, dając koncert na dziedzińcu sanktuarium oraz "Cepowisku" w Skansenie Pstrążna w Kudowej Zdroju.
          11.09.2015 r. zespół dał koncert na Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich w Sali Książęcej w Lubiążu.
          12.09.2015 r. zespół wraz z debiutującym "Małym Warzęgowem" uczestniczył oraz dał koncert na Gminnych Dożynkach w Warzęgowie.
        13.09.2015 r. zespół  został zaproszony i dał koncert na Wojewódzkie Dożynki w Miliczu.
         19.09.2015 r. kapela wystąpiła u Pana Zygmunta w Soplicowie k/Krzydliny Wielkiej.
        25.09.2015 r. "Małe Warzęgowo" gościło u Pana Mariana Kowalskiego w Marcinowie występując z zespołem "Malwy" z Kuraszkowa.
         2.10.2015 r. kapela wzbogaciła 60-lecie pożycia małżeńskiego Pani Marii i Wacława Pałysów w Ratuszu Wołowskim.              
          11.10.2015. zespół wystąpił na Balu Seniorów w klubie Creator we Wrocławiu.
          16.10.2015 r. kapela wraz z kandydatem na posła RP Eugeniuszem Opydem koncertowała na jarmarku w Brzegu Dolnym.
          17.10.2015 r. zespół uczestniczyl w Pikniku Reymontowskim w Mojęcicach.
          28.11.2015 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło na XIX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym na sali OSiR w Wołowie. 20.12.2015 r. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w Festynie Charytatywnym w SP w Krzydlinie Wielkiej, występując w nowych kompletnych strojach dolnośląskich.
          27.12.2015 r. "Małe Warzęgowo" wystawiło Jasełka w kościele w Warzęgowie.

        Nowy Rok "Małe Warzęgowo" zainaugurowało 3.1.2016 r. Jasełkami w kościele w Pełczynie.
        16.1.2016 r. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w XV Powiatowym Przeglądzie Kolęd w Wińsku.
        16.1.2016 r. "Małe Warzęgowo" uczestniczyło z Jasełkami w II Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie, zdobywając I nagrodę.
      4.02.2016 r. "Male Warzęgowo" wystąpiło w Domu Opieki w Brzegu Dolnym.
      5.02.2016 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło w Wołowskim Ośrodku Kultury w ramach Ludowych Spotkań na  Feriach Zimowych
      6.02.2016 r. "Małe Warzęgowo" zdobylo I miejsce w plebiscycie "Kuriera Gmin" jako nadzieja roku.
      6.02.2016 r. Eugeniusz Opyd zdobył I miejsce w plebiscycie "Kuriera Gmin" jako opiekun roku.
      5.03.2016 r. "Małe Warzęgowo" wystąpiło na imprezie gminnej z okazji Dnia Kobiet w Kuraszkowie gmina Oborniki Śląskie.
      6.03.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w Dniu Kobiet w Księgienicach gmina Miękinia.
     10.03.2016 r. "Warzęgowianie" zorganizowali Darcie Pierza.
      22.03.2016 r.  "Małe Warzegowo" wystąpiło w SP z Gaikiem Maikiem.
        9.04.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w 5-leciu zespołu "Głębowiczanie".
       10.05.2016 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w wystawie Świat akordeonów w WOK w Wołowie.
       22.05.2016 r. "MałeWarzegowo" i "Warzęgowianie " uczestniczyli w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
       4.06.2016 r. "Małe Warzęgowo" uczestniczylo w Festiwalu "Magia Tańca" w Miliczu zdobywając wyróżnienie.
       19.06.2016 r. "Warzęgowianie" byli gospodarzem Warzęgowskich Spotkań Kapel "Gra Kapela" z kapelami: Janka Boduszka, Trzy Dęby i Dyszel. Spotkania prowadził aktor Stanisław Jaskułka.
       25.06.2016 r. "Małe Warzęgowo" i "Warzęgowianie" zorganizowali Noc Świętojańską.
       17.07.2016 r. "Warzęgowianie " byli gospodarzem Spotkań "Gra Kapela" z kapelami: Polanie, Strupinianie i Radośni z Wróblowic.
       13.07.2016 r. "Srebrny Kur" na Festiwalu Krajobrazy Kultury Ludowej w Czarnem.
       19-21.08.2016 r. Pobyt i koncert w Buchholz w mieście partnerskim Gminy Wołów.
        2-4.09.2016 r. Udział i koncerty w ramach XXV Międzynarodowych Spotkań Muzykujących Rodzin - Dobromierz, Sady Dolne, Krzeszów, Kudowa Zdrój.
       11.09.2016 r. "Mali Warzęgowianie" byli gospodarzem Spotkań "Gra Kapela" z kapelami: "Błękitne Kamizelki" i "Dolnoślązacy". Spotkania prowadziła redaktor Małgorzata Majeran-Kokott.
       15-19.09.2014 r. Udział i koncerty w Dniach Kultury Dolnego Śląska we Lwowie  z Marszałkiem Tadeuszem Samborskim.
        2.10.2016 r. "Mali Warzęgowianie" na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.
        8-9.10 2016 r. Udział i zdobycie pucharu Przewodniczącego Rady Krajowej Spółdzielczości na Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju.
        24.11.2016 r. Koncert Małych Warzęgowian z okazji zakończenia programu FIO "Na Ludową Nutę".
        6.12.2016 r. Koncert i udział Małych Warzęgowian w Mikołajkach w Radeczu, Gmina Drzeg Dolny.
        11.12.2016 r. Udział w Wigili Narodów w Gorzowie.

    2017 r. "Małe Warzęgowo" rozpoczęło 6.01. udziałem w Orszaku Trzech Króli w Wołowie oraz nagraniami do PR Wrocław do Listy Przebojów Ludowych.
        22.01.2017 r. Zespół "Warzęgowianie" koncertował na Dniu Babci i Dziadka w Starym Wołowie.
        W dniach 22-24.02.2017 r. przebywaliśmy na zaproszenie Burmistrza Dariusza Chmury w Hucie Pieniackiej-Ukraina.
        28.05.2017 r. na VII Przeglądzie w Mojęcicach zespół zatańczył po 30 latach krakowiaka.
         4.06.2017 r. zespól uczestniczył w jubileuszu ks. proboszcz w Smogorzowie.
        Wdniach 9-11.06.2017 r. byliśmy zaproszeni do Buchholz-Niemcy na Inaugurację Dni Kultury.
        12-14.08.2017 r. uczestniczyliśmy w 25-leciu konsekracji kościoła w Buchcicach k/Tarnowa.
        27.08.2017 r. w ramach II Warzęgowskich Spotkań "Gra Kapela" gościliśmy kapele Mariana Kowalskiego z synem Tomaszem oraz zespół "Malwy" z Kuraszkowa.
        W dniach 22-24.09.2017 r. razem z "Małym Warzęgowem" i zespołem "Mojęcice" uczestniczyliśmy w XV Spotkaniach Artystycznych Seniorów na których wyróżniono dzieci.
        27.09.2017 r. "Mali Warzęgowianie uczestniczyli w Narodowym czytaniu "Wesela"-S. Wyspiańskiego w Wołowie.
        1.10.2017 r. na II Warzęgowskich Spotkaniach "Gra Kapela" gościliśmy kapelę "Swaty" z Koszalina oraz kapelę Janka Boduszka z Siemianic.
        7.10.2017 r. kapela uczestniczyła w urodzinach Natalki w Soplicowie k/Krzydliny Wielkiej.
        8.11.2017 r. "Mali Warzęgowianie" wspólnie z kolegami śpiewali pieśni patriotyczne w SP w Warzęgowie z okazji Dnia Niepodległości.
        25-26.11.2017 r. Muzykująca Rodzina Opydów-Kyrczów uczestniczyła w obchodach 60-lecia ZMW we Wrocławiu oraz w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu i Pustkowie.
        15.12.2017 r. "Mali Warzęgowianie" w nowym składzie dali koncert z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Warzęgowie.

     Nowy Rok 2018 zespół "Warzęgowianie'" wraz z "Małym Warzęgowem" rozpoczęli Koncertem Noworocznym w hotelu "Trzebnica" dla dwóch grup autokarowych z Bremen-Niemcy.
         17.01.2018 r. "Mali Warzęgowianie" uczestniczyli w Spotkaniu Integracyjnym w Niedźwiedzicach.
          14.04.2018 r. "Małe Warzęgowo" zdobyło "Mały Czarny Diament" w IV Ogólnopolskim Festiwalu
Folklorystycznym "O Puchar Czarnych Diamentów w Katowicach.
         1.05.2018 r. "Mali Warzęgowianie" i "Warzęgowo" uczestniczyli w Przednówku w WOK w Wołowie.
         27.05.2018 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w VIII Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
         29.06.-1.07.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z Kapelą uczestniczyli w IX Międzynarrodowym Festiwalu "Folklor Świata" w Zduńskiej Woli. Zostali wyróżnieni słodyczami przez Panią Aleksandrę Kopp-dyrygentkę PZPiT "Mazowsze". Kapelę zaprosiła do wspólnego śpiewania i akompaniowania pieśni finałowej "Dwa serduszka".
          14.07.2018 r. udział "Warzęgowian" w III Obornickim Przeglądzie Zespołów Ludowych.
          15.08.2018 r. Udział "Warzęgowian" w Festynie Parafialnym w Głosce wraz z zespołem ukraińskim i kapelą "Dyszel"
          19.08.2018 r. odbyły się III Warzęgowskie Spotkania Kapel Ludowych "GRA KAPELA" z udziałem: Brzykowian, Trzech Dębów i Warzęgowian.
          2.09.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" Uczestnivzyli w Gminnych Dożynkach w Rudnie.
          16.09.2018 r. odbyła się druga odsłona III Warzęgowskich Spotkań Kapel Ludowych "GRA KAPELA. Uczestniczuli: Warzęgowianie, Kostomłocianie, Dobromierzanie.
          11.11.2018 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" śpiewali DLA NIEPODLEGŁEJ wsali Polskiego Radia Wrocław.
          17.11.2018 r. "Warzęgowianie" uczestnizyli w Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej w NOT we Wrocławiu.
          17-18.11.2018 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin Pieszyce-Pustków-Wrocław.

     Rok 2019 rozpoczęto 9.01. koncertem kapeli z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu w Prusicach.
          26.03.2019 r. "Mali Warzęgowianie" z "Warzęgowianami" dali koncert mieszkańcom Wołowa oraz powitali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
          11.05. 2019 r. zespół uczestniczyl w Rubinowym Jubileuszu zespołu "Mojęcice".
          18.05.2019 r. obchodził swoje 45-lecie w Wołowskim Ośrodku Kultury.
          20.05.2019 r. odwiedził z kapelą Burmistrz Dariusza Chmurę w jego siedzibie.
          26.05.2019 r. razem z Małym Warzęgowem uczestniczył w IX Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach,
          16.06.2019 r. uczestniczył z Małym Warzęgowem w Festynie Parafialnym w Brzegu Dolnym.
           W dniach 28.06-7.07.2019 r. Mali Warzęgowianie uczestniczyli w warsztatach muzycznych w Świnoujściu, gdzie przygotowali nowe tańce i pieśni. Dali koncert na statku Adler, na Festynie w Piaskach Wielkich na wyspie Wolin oraz w kościele św. Wojciecha prezentując swój nowy program.  Zwiedzili wyspę Uznam, wzięli udział w koncercie muzyki dawnej, zwiedzili latarnię morską i fort w Świnoujściu. Byli w Międzyzdrojach, nad Jeziorem Turkusowym, Skansenie Wikingów oraz w Muzeum Woliąskim. Mile spędzali wolny czas plażując i korzystając z kąpieli w morzu.
            21.07.2019 r. Mali Warzęgowianie uczestniczyli w I Dolnośląskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołow Ludowych "Magdalenki" w Mąkolnie k/ Złotego Stoku.
            27.07.2019 r. kapela umiliła na bramie weselnej zaślubiny Marleny Kmieć z Piotrem Małkiewiczem.
byłej członkini zespołu.
            15.08.2019 r. zespów z Małym Warzęgowem wziął udział W Pikniku Odpustowym w Bagnie gdzie również zwiedzili i dali krótki koncert w Seminarium Duchownym. Seniorka zespołu ciocia Pałysowa zaprosiła  wszystkich na grilowanie i wspólne śpiewanie.
            17.08.2019 r. zespół wraz z Małym Warzęgowem uczestniczył w Gminnych Dożynkach w Lubiążu.
            28-29.09.2019 r. Muzykująca Rodzina wzięła udział w Międzynarodowych Spotkaniach w Pustkowie Wilczkowskim, Muzeum Niemczańskim i Wrocławiu.
            Z końcem września zespół wraz ze swoim stowarzyszeniem zrealizował projekt LGD Prochowice dzięki czemu wzbogacił się o 3 pary nowych strojów dla Małych Warzęgowian, 6 par stroju krakowskiego, 6 par stroju podhalańskiego, harmonię heligonkę i 5 kompletów statywów i mikrofonów.
            17.11.2019 r. Warzęgowianie byli organizatorem IV Warzęgowskich Spotkań Kapel Ludowych. Tym razem spotkania odbyły się w kościele św. Wojciecha w Warzęgowie gdzie odbył się koncert pieśni patriotycznych z udziałem gościa spotkań chóru Wratislavia pod dyr. Romualda Trembickiego i kapeli Janka Boduszka. Wspólna biesiada odbyła się w Klubie Ludowym "Biesiada" w Warzęgowie.
            30.12.2019 r. podsumowaliśmy rok na wspólnym spotkaniu w klubie.

         Rok 2020 rozpoczęliśmy od pięknego koncertu 26.01. na Gali Kresowe w WOK w Wołowie w nowo uszytych strojach podhalańskich. "Warzęgowianie" będąc gospodarzem,wielokrotnie wchodzili na scenę umożliwiając przebranie się występującym zespołom z zagranicy.
         16.02.2020 r. kapela "Warzęgowianie" witała w Lubinie europosła i kandydata na prezydenta Roberta Biedronia specjalnie napisanym utworem na tę okazję. Zauważyła to TVP i TVN w przychylnych komentarzach.
   22.02.2020 r. "Warzęgowianie" gościli w Klubie Ludowym "Biesiada" chór "Wratislavia"  pod dyr. Romualda Trembickiego z którym przygotowywano się do wyjazdu do Watykanu na uroczystości upamiętniające papieża Jana Pawła II. W imprezie uczestniczyli również seniorzy z gminy Wołów z Pełnomocnikiem ds. Senioralnych Eugeniuszem Stańczakiem. Niestety pandemia korono wirusa uniemożliwiła wyjazd i dalszą pracę zespołu.
      8.03.2020 r. zespól koncertował na wspaniale zorganizowanym  Dniu Kobiet w Księgienicach gm. Miękinia na zaproszenia Jana Wieczorka radnego i sołtysa  wsi Księgienice.
        3.06.2020 r. po zniesieniu obostrzeń pandemicznych "Warzęgowianie"    spotkali się w klubie by uczcić 74 rocznicę urodzin Aleksandra Tkaczyka. Na spotkaniu zaprezentowano zdjęcia z koncertów i archiwalny film "U sołtysa w Wiśniewie" z udziałem sołtysa Kierdziołka i kapeli Feliksa Dzierżanowskiego uzyskany od TV Historia z 1972 r. w którym występuje tańcząc w pierwszej parze Eugeniusz Opyd.
       11.09.2020 r. zespół w strojach pożegnał pieśnią "Szumi las" zmarłego nagle członka zespołu śp Andrzeja Grobelnego.
       11.10.2020 r. w ostatnią niedzielę przed obostrzeniami pandemicznymi odbyły się z zastosowaniem dystansu społecznego V Warzęgowskie Spotkania Kapel Ludowych "Gra Kapela" z udziałem kapeli "Smolniczanie", Trzy Dęby", kapeli Janka Boduszka i "Warzęgowian". Poraz pierwsz przeprowadzono bezpośrednią transmisję "Live" za pomocą internetu, ktorą oglądało 3500 osób. W klubie zorganizowano biesiadę ludową na której wszyscy uczestnicy wspólnie grali i śpiewali. Odwiedził nas na biesiadzie były instruktor muzyczny z lat 70-tych Lucjan Sadowski.
     23.10.2020 r. "Warzęgowianie" umilili za pomocą transmisji telefonicznej Państwu Halinie i Aleksandrowi Tkaczykom, odebranie medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie RP" z  Cywilnego w rąk Burmistrza Dariusza Chmury w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołowie. Odśpiewano 100 LAT oraz ulubioną piosenkę Aleksandra "W panieńskim ogrodzie" z najlepszymi życzeniami.

     7 lipca 2021 r. odwiedził zespół "Warzęgowianie" były proboszcz z Łopatyna-Ukraina ks. Marek, Byliśmy z Nim w łopatynie. Dzisiaj śpiewaliśmy wspominaliśmy wspaniałe chwile, oglądając zdjęcia i filmy.
     24 .08.2021 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w XXIV Międzynarodowym Festiwalu "ŚWIAT POD KYCZERĄ" w Wołowie.
     12.09.2021 r. odbyła się kolejna edycja VI Warzęgowskich Spotkań Kapel "Gra Kapela" z udziałem zespołu "Jutrzenka" z Siedliska k/Nwej Soli, kapeli "Kostomłocianie". Niespodziankę sprawili Lucjan Sadowski i Andrzej Wątroba występując w duecie.
    16.09.2021 r. zespół "Warzęgowianie" uczestniczył w zamówionej mszy śp. Andrzeja Grobelnego.
    18.09.2021 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w SMAKACH DZIEDZICTWA organizowanych w Jodłowym Młynie k/Brzegu Dolnego.
    25.09.2021 r. kapela uczestniczyła w jubileuszowej imprezie u Pana Zygmunta w Soplicowie k/Krzydliny.
     W dniach 15-17.10.2021 r. Muzykująca Rodzina Opydów-Kyrczów uczestniczyła w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin tym razem współorganizowanych w Wołówie,Goline , Głębowicach, oraz w Warzęgowie i Strupinnie gdzie Muzykujące Rodziny Kurasiów i Sióstr Sadowskich występowały w ramach X edycji Warzęgowskich Spotkań Kapel 'Gra Kapela".
     14.11.2021 r. "Warzęgowianie" uczestniczyli w Festiwalu "Weocławskie Kluskwiczki" w NOT we Wrocławiu.

     Nowy 2022 rok zespół przywitał uroczystą próbą w Klubie Ludowym "Biesiada"
     6.03.2022 r. "Warzegowianie" uczestniczyli w koncercie z okazji Dnia Kobiet w Księgienicach.
     W dniach 1-3.04.2022 r. zespół uczestniczyl w warsztatach w Przesiece-Grzywaczówce.
      23.04.2022 r. zespół został zaproszony na jubileusz XX lecia zespołu "Jutrzenka" z Siedliska k/Nowej Soli, gdzie do tańca przygrywał nasz zespól MY WE DWOJE.
     13.05.2022 r. zespół wystąpił na imprezie w WOK w Wołowie "Memoriał dla Andrzeja" inaugurując cykl "Zwykli i niezwykli". Impreza poświęcona była śp Andrzejowi Grobelnemu.
     29.05.2022 r. zespół uczestniczył w X Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
     W dniach 21-29 lipca 2022 r. zespół uczestniczyl  w Międzynarodowym Festiwalu BALKAN FOLK FEST w Złotych Piaskach i Warnie w Bułgarii z zespolami z "Łany" z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, UMCS Lublin, "Orawianie", "Brzykowianie"k/Trzebnicy.
    28.08.2022 r. zespól wystąpił na 40-leciu kapeli Janka Boduszka w Siemianicach.
    23.10.2022 r. odbyły się VII Warzęgowskie Spotkania Kapel "Na Ganku" z udziałem "zespołu "Brzykowianie", "Warzęgowianie', kapeli "Herbuty" i "Na Wesoło". Wszystkie zespoly uczestniczyły w biesiadzie.
   23.11.2022 r. zespół uczestniczył w Benefisie Aleksandra Tkaczyka.
   7.12.2022 r. zespół uczestniczył  na dworcu PKP w Wołowie w otwarciu nowej lini Kolei Dolnośląskich z udzialem Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego i władz Gminy Wołow.

   24.02.2023 r. Udział kapeli ludowej w JAM SESSION w Wok w Wołowie.
   20.04.2023 r. Benefis Eugeniusza Opyda w WOK w Wołowie z udziałem władz gminy, "Warzęgowian", "Malw", Głębowiczan,"Krępiczan", "Jutrzdenki z Józefem i Jakubem oraz światowej sławy barytonem Andrzejem Batorem, a także Tadeuszem Urbańskim z Trubadurów. Prowadzenie Pani Bożena Serafin
  12.08.2023 r. udział w IX Festiwalu Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej.
  19.08.2023 r. udział w VI Przeglądzie Kapel Ludowych w Siemianicach.
  17.09.2023 r. IX Warzęgowskie Spotkania Kapel "NA GANKU" z udziałem Kapeli z Majdanu Królewskiego woj. podkarpackie, Kapeli Janka boduszka z Siemianic k/Obornik Śląskich, kapeli Trzy Dęby z Borówka g. Prusice i Warzęgowian.
   21.10.2023 r. Warsztaty folklorystyczne prowadzone przez Eugeniusza Opyda i Annę Grobelną dla dzieci z Ukrainy w ramach programu Gminy Wołów Wielokulturowa Integracja Polsko-Ukraińska Seniorów.
   25.11.2023 r. "Małe Warzęgowo i przyjaciele" wznowili działalność przygotowując taniec Koziyra i Kozirajka z dziećmi z Fundacji Przystanek Rodzina ze Starego Wołowa.
    16.12.2023 r. Koncert  "Małego Warzęgowa i Przyfaciół" na Dniu Integracji Polsko-Ukraińskiej w WOK w Wołowie/

                                                                             Eugeniusz Opyd
 Skład zespołu:

 1. Józefa Madera - śpiew, taniec 
 2. Stanisława Augustyniak - śpiew, taniec
 3. Barbara Kucar - śpiew, taniec
 4. Anna Grobelna - śpiew, taniec
 5. Jakub Grobelny - śpiew taniec, fujarka
 6. Jerzy Opyd - śpiew, taniec
 7. Jerzy Karczewski - śpiew, taniec
 8. Małgorzata Kucar - śpiew, taniec
 9. Maria Pałys
10. Jacek Madera - śpiew 
11  Elżbieta Mirkowska - śpiew
12. Aleksander Tkaczyk - skrzypce
13. Andrzej Augustyniak - klarnet
14. Wiesław Opyd - kontrabas, śpiew, taniec
15. Eugeniusz Opyd - akordeon, śpiew
16. Janiusz Kornaś - kontrabas
17. Adrianna Augustyniak
18. Marika Dribczak - śpiew
 

W zespole występowali:

 1. Lidia Jeziorna - śpiew, taniec
 2. Katarzyna Jeziorna - śpiew, taniec
 3. Dariusz Jeziorny - śpiew, taniec
 4. Krzysztof Opyd - śpiew, taniec
 5. Aldona Fedorczak - śpiew
 6. Kinga Danaj - śpiew
 7. Katarzyna Madera - skrzypce, śpiew
 8. Jolanta Łata - śpiew, taniec
 9. Karol Łata - skrzypce
10. Janusz Kornaś - kontrabas
11. Jadwiga Opyd - śpiew
12. Marlena Kmieć - skrzypce, taniec, śpiew
12. Jolanta Łata  -  śpiew, taniec
13. Barbara Piestrak - śpiew, taniec
14. Zofia Kozioł - śpiew
15. Stanisław Kozioł - śpiew
16. Waldemar Fedorczak - klarnet
17. Witold Fedorczak - klarnet
18. Jarosław Woźniak - śpiew, taniec
19. Andrzej Grobelny -śpiew, taniec+
20. Jadwiga Wysopal - śpiew, taniec
21. Grzegorz Kmieć - śpiew, taniec
22. Eryk wysopal - śpiew, taniec, skrzypce
23. Grzegorz Wysopal = śpiew, taniec
24. Mariusz Markiewicz  - śpiew, taniec
25. Maria Piszora - śpiew
26. Magdalena Wożniak - śpiew, taniec
27. Ryszard Danaj - śpiew, taniec
28. Małgorzata Kmieć

   Instruktorzy: Eugeniusz Opyd=muzyka i śpiew
                            Józefa Madera-taniec

"MAŁE WARZĘGOWO i Przyjaciele"

   1.  Paulina Lysanowa i Maksym Kuchar                -wszyscy taniec i śpiew
   2.  Anastazja Tkaczuk i Michał Malczanuk
   3.  Alona Tkaczuk i Iwan Serkieli
   4.  Wiktoria Tkaczuk i Wiktor Malczanuk
   5.  Walentyna Tkaczuk i Andrzej Kalisanow
                                          
                                                  MAŁE WARZĘGOWO

                      Występowali:
  1. Agata Piestrak
  2. Malwina Piestrak
  3. Olga Augustynowicz
  4. Alicja Stokłosa
  5. Nikola Szczepanek
  6. Marcel Piątek
  7. Michał Żródlowski
  8. Mateusz Całkowski
  9. Julian Piątek
 10. Daniel Dziubiński
 11. Helena Grobelna - śpiew
 12. Dominik Duchalski
 13. Dawid Duchalski
 14. Daria Pietras
 15. Antonina Imińska
 16. Alicja Marciniak
 17. Joanna Waliszewska
 18. Julia Szkudlarek
 19. Monika Wróbel
 20. Roksana Kuc
 21. Nikodem Imiński
 22. Tomasz Augustynowicz
 23 Patryk Stokłosa
 24. Łukasz Grodzki
 25. Krystian Oleksy

Instruktorzy: Eugeniusz Opyd-muzyka, śpiew
                         Józefa Madera-taniec
                         Anna Grobelna-taniec 


fotoreporterzy: Aleksander Tkaczyk, Jacek Madera, Magdalena Wożniak, Eugeniusz Opyd W Zespole Pieśni i Tańca "Warzęgowo"

śpiewali:

1. Leokadia Nelec *
2. Stefania Opyd  *
3. Stanisława Opyd
4. Maria Pałys
5. Zofia Sienkiewicz  *
6. Maria Nelec
7. Rozalia Wróbel
8. Zofia Danaj  *
9. Irena Domin  *
10. Ludwika Piszczek
11. Justyna Moskal  *
12. Alfreda Wysopal
13. Zofia Kmieć
14. Bronisława Krawczyk
15. Łucja Nelec  *
16. Halina Woźniak
17. Zofia Kozioł
18. Beata Krawczyk
19. Beata Opyd
20. Anna Opyd
21. Teresa Janocha
22. Dorota Piszczek
23. Elżbieta Krawczyk
24. Bronisława Krawczyk-junior
25. Teresa Kaczmarek
26. Halina Danaj
26. Stefania Kasztelaniec
27. Stefania Korobczak*
28. Bożena Danaj  *
29. Krystyna Moskal
30. Genowefa Kmieć
31. Janina Rej-Pogrzeba  *

1. Józef Nelec  *
2. Bolesław Janocha  *
3. Władysław Moskal  *
4. Stanisław Wojtas
5. Stefan Ręczkowicz
6. Stanisław Kozioł
7. Józef Kmieć
8. Roman Kmieć
9. Ludwik Kmieć  *
10. Józef Zuziak  *
11. Jan Domin  *
12. Michał Kmieć  *
13. Antoni Czech  *
14. Antoni Janocha  *
15. Zbigniew Kaczmarek
16. Marian Moskal
17. Zbigniew Szymecki  *
18. Stanisław Piszczek  *
19. Krzysztof Kasztelaniec  *
20. Zygmunt Wróbel  *
21. Jacek Madera
22. Krzysztof Moskal  *

                       tańczyli:

1. Lucyna Zuziak *
2. Maria Opyd
3. Krystyna Kyrcz
4. Stanisława Kyrcz
5. Jadwiga Zuziak
6. Teresa Zuziak  *
7. Teresa Opyd
8. Barbara Opyd
9. Grażyna Grzywacz
10. Zofia Nelec
11. Zofia Rusnak
12. Teresa Wróbel
13. Małgorzata Pałys
14. Małgorzata Stańczak
15. Jadwiga Nelec
16. Teresa Nelec
17. Jolanta Danaj
18. Barbara Sienkiewicz
19. Bożena Wróbel
20. Józefa Wróbel
21. Zenobia Kmieć
22. Lidia Kmieć
23. Danuta Piszczek
24. Józefa Kyrcz
25. Danuta Zuziak
26. Marzena Grzywacz
27. Joanna Kozioł
28. Renata Kmieć
29. Magdalena Kozioł
30. Krystyna Kmieć
31. Danuta Pawelec
32. Lucyna Wysopal *

1. Marian Stec
2. Edward Sienkiewicz  *
3. Jan Wojtas  *
4. Tadeusz Rusnak*
5. Zygmunt Grzywacz
6. Wiesław Pałys  *
7. Jerzy Opyd
8. Zbigniew Opyd  *
9. Krzysztof Opyd
10. Zdzisław Nelec
11. Ryszard Danaj
12. Zbigniew Danaj
13. Eugeniusz Stańczak
14. Jan Janocha *
15. Leszek Zawadzki *
16. Stanisław Mikołajczyk  *
17. Stanisław Moskal
18. Salwiusz Rusnak
19. Dariusz Czech
20. Stefan Opyd
21. Grzegorz Kmieć
22. Lesław Nelec  *
23. Wiesław Wrobel
24. Robert Kmieć
25. Grzegorz Kozioł
26. Jarosław Kmieć
27. Marek Domin
28. Krzysztof Nelec

               grali:

1. Eugeniusz Opyd - akordeon
2. Józef Danaj  *- skrzypce
3. Józef Porożko  *- skrzypce
4. Jan Opyd  *-skrzypce
5. Józef Rusnak  *- klarnet
6. Stanisław Danaj - bęben
7. Wojciech Rusnak s. Franciszka  *- skrzypce - sekund
8. Wojciech Rusnak  *- skrzypce - sekund
9. Tadeusz Nelec - bęben
10. Michał Danaj  *- kontrabas
11. Eugeniusz Nelec *- kontrabas
12. Józef Rusnak s. Józefa*- klarnet
13. Ryszard Jóźwin - kontrabas
14. Franciszek Moskal - trąbka
15. Lucjan Sadowski - akordeon
16. Marek Rudnicki  *- skrzypce
17. Józef z Wrocławia  * - skrzypce
18. Wiesław Opyd - kontrabas
19. Władysław Moskal *- trąbka          Instruktorzy:

1. Janina Rej-Pogrzeba - taniec, choreografia  *

2. Eugeniusz Opyd - muzyka, śpiew
3. Lucjan Sadowski - muzyka
4. Józef Bąkowski - konsultacja - taniec, choreografia  *
5. Marek Rudnicki - muzyka  *

 


Zespół Piesni i Tańca "Warzęgowo"po koncercie na "Dniach Wrocławia" 1978 r.

 
Zespół Pieśni i tańca "Warzęgowo" na Wojewódzkim Przeglądzie "WAZA"
w Dzierżoniowie 1975 r.

 
Zespół Pieśni i Tańca "Warzęgowo" na dożynkach w Lubiążu 1976 r.

Dolnośląski Zespół Folklorystyczny"Warzęgowianie" 2010 r.

"Warzęgowianie" w Winsen-Niemcy 2011 r.


Kapela w Lądku Zdroju 2011 r.


"Warzęgowianie" w Wojsławicach 2012 r.


"Warzęgowianie" w odrestaurowanych strojach góralskich w Lubiążu 2013 r.
 

Na występie w Smogorzowie


W nowych strojach dolnośląskich na dożynkach Gminnych w Uskorze Wielkim 2013 r.


Zespół taneczny w nowych strojach na dożynkach w Węgrzcach 2013 r.


"Małe Warzęgowo" w operze wrocławskiej


"Małe Warzęgowo" na koncercie w Wołowskim Ośrodku Kultury 2016 r.
  http://zespolyludowe.pl/mapa


"Małe Warzegowo" z "Warzegowianami" i ciocią Pałysową w Czarnem 2016 r. SREBRNY KOGUT


"Warzęgowianie" i "Małe Warzęgowo" na 45b- leciu zespołu w WOK w Wołowie


"warzęgowianie" w nowych sterojach podhalańskich na Gali Kresowej"Warzęgowianie" w Złotych Piaskach z zespołami "Łany", UMCS Lublin. Orawianie, Brzykowianie"Warzęgowianie" w Warnie na festiwalu BALKAN FOLK FEST


Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki" powstał w 1995 roku. Bierze udział w festynach, przeglądach, koncertuje na Litwie i w Polsce. Kierownicy zespołu - Natalia i Aleksander Godowszczykowie oraz Maria Alencynowicz.

Adres zespołu:
Dom Kultury w Jaszunach
Ul. Balińskiego 75, Jaszuny
Tel. (8-380) 35224

Zaprzyjaźniony zespół "Znad Mereczanki" - Litwa


GODZINA
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
ADRES ZESPOŁU
 
Zespół "Warzęgowianie"
Warzęgowo14
56-100 Wołów

kom. 604789247

kierownik zespołu:
Eugeniusz Opyd
Warzęgowo 14
56-100 Wołów


e-mail: opyd@autograf.pl
www.warzegowianie.pl.tl
PROPONOWANE LINKI
 
www.mywedwoje.pl.tl
www.malwy.pl.tl
www.gokwinsko.pl.tl
www.reporter.pl.tl

www.kneks1999.pl.tl
www.jomajur.pl.tl
ODWIEDŹ
 


Zespół 'Warzęgowianie" na Faceboku


     Zespół Pieśni i Tańca
"Warzęgowo"na faceboku
  Zespoły LudoweNa ludowo

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 474 odwiedzający (770 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja