Strona startowa
 
 
 


 
 


I miejsce w Kamieniu Pomorskim na Festiwalu Wspólczesnej Kultury Ludowej 2015 r.

Srebrny Kur na Festiwalu "Krajobrazy Sceny Ludowej"w Czarnem 2016 r. 


Złota Tablica z XXVIII Festiwalu Balkan FOLK Fest Warna 2022 r.Co? Gdzie? Kiedy?

Jeżeli lubisz tańczyć - przeczytaj

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/amatorskie-grupy-taneczne 


28 czerwca 2024 /piątek/ o godz. 1800 próba.


 


Próby w każdą sobotę o godz.11 00


Dolnośląski Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ludowych w Mąkolnie gm. Złoty Stok
Sutomore-Bar 1-8.07.2024 r.
60-lecie zespołu "MALWY" z KuraszkowaKorowód z okazji Dni Wołowa
Na Radzie Krajowej POKOLEŃ w Domu Chłopa


Żegnamy Burmistrza, witamy Starostę50-lecie Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego
"Warzęgowianie"

TADEUSZ SAMBORSKI - OBECNY POSĘŁ NA SELM RP _ CZŁONEK KOMISJI KULTURY.
Od 2009 roku sprawiają tysiącom ludzi w Polsce i w Europie autentyczna radość wynikającą z bezpośredniego obcowania z pięknem i czarem polskiej kultury ludowej, urodą pieśni i obrzędów oraz barwą strojów, żywiołowością tańców regionalnych. Są w prostej linii spadkobiercami zespołu Pieśni i Tańca „Warzęgowo”, który na ziemi wołowskiej funkcjonował od 1974 roku i był przejawem troski tamtejszych działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej o rozwój kultury ludowej i efektem włączania mieszkańców wsi i małych miasteczek w proces współuczestnictwa w tworzeniu dóbr kultury narodowej, której integralnym składnikiem jest właśnie kultura ludu polskiego. Niech nikogo współcześnie nie dziwi fakt, że czynnikiem sprawczym w odniesieniu do tamtego zespołu „Warzęgowo” był Związek Młodzieży Wiejskiej, który wiele młodych córek i wielu synów wsi polskiej wyprowadził z wiejskich opłotków, ze ścieżek i polnych dróg na wielki i zaszczytny trakt spraw państwowych. Symbolicznym w tym momencie może być fakt, że ostatni przewodniczący ZMW Adam Nowak został niedawno wiceministrem w MinisterstwieRolnictwa i Rozwoju Wsi, a szef tegoż resortu Czesław Siekierski także ma ZMW-owski rodowód polityczny. Jak blisko spraw polskiej wsi i jej bogatej obrzędowości był zespół „Warzęgowianie” świadczy m. in. muzyczno – wokalno – taneczne inscenizacje: „Dożynki”, „Wesele dolnośląskie”, Kiszenie kapusty”, „Noc Kupały”, „Zapusty”, „Darcie Pierza”, „Postrzyżyny Grzesia”.
Już w owych latach 70 – tych i 80 – tych ton, rozmach i polot artystyczny zespołowi „Warzęgowo” nadawała muzykująca rodzina Opydów będąca znakomitym przykładem genetycznej kumulacji talentów artystycznych i pozytywnej energii stymulującej wieloaspektową twórczość i działalność. Te przymioty ducha i osobowości Państwa Opydów są wyraziste także obecnie kiedy to stanowią główna „siłę napędową” Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie”.
Jestem przekonany o tym, że fenomen powodzenia i sukcesów artystycznych „Warzęgowian” zawiera się w realizowaniu przez Eugeniusza Opyda dwóch zasadniczych postulatów intelektualno – moralnych: pierwszy: „Jeśli chcesz zapalać innych, musisz sam płonąć” drugi: „Każda pasja dodaje barwy życiu czyniąc je piękniejszym”.
Wszyscy, którzy znają Eugeniusza Opyda i działalność Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie”potwierdzą, że wyżej przytoczone postulaty spełnia On w całej rozciągłości.
W kontekście jubileuszu Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie” jako kontynuatora zespołu „Warzegowo” nie można pominąć faktu, że sława folklorystów z Warzęgowa często przekraczała granice naszego kraju. Mapa ich artystycznych kontaktów obejmuje Ukrainę, Francję, Kanadę, Węgry, Niemcy, Czechosłowację, Austrię i Litwę. Chlubną ciekawostką jest to, że przed laty muzykująca rodzina Opydów wraz z innymi podobnymi rodzinami była z artystyczną wizytą w Watykanie.
W procesie swoistej metamorfozy artystyczno – organizacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Warzęgowo” w Zespół Folklorystyczny „Warzęgowianie” obok rodziny Opydów aktywnie uczestniczyli Józefa Madera, Grzegorz Kmieć, Aleksander Tkaczyk oraz Waldemar i Witold Fedorczykowie, Marian Rudnicki, Józef Bąkowski i Janina Rej – Pogrzeba. Ale mówiąc o początkach tej pięknej inicjatywy artystycznej należy odnotować Małgorzatę Popławską – Rybak ówczesną (1974 r.) przewodniczącą Zarządu Powiatowego ZMW w Wołowie oraz Naczelnika Gminy Wołów Władysława Zagórskiego. Jak piszą w kronikarze Oni byli zaczynem tego szlachetnego przedsięwzięcia.
Wyżej przytoczone nazwiska muzyków, instruktorów i choreografów stanowią poczet ludzi, których zbiorowy wysiłek dał w efekcie świetny i bogaty repertuar, na który składało się 150 pieśni ludowych z regionu dolnośląskiego, śląskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, i rzeszowskiego oraz tańce: polonez, jedliniok, porębiok, krakowiak, kujawiak, polka, mazur i zbójnicki. Artyści zespołu zrealizowali bardzo ambitny plan – opracowali suitę dolnośląską i rzeszowską, a także nagrali płytę z utworami, które prezentowali w Polskim Radio Wrocław i w Operze Wrocławskiej. Twórcom zespołu, instruktorom i artystom należą się wyrazy szacunku i uznania, które jako członek Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP niniejszym składam wpisując się tym aktem wdzięczności za pracę na rzecz promocji polskiej kultury w atmosferę jubileuszowych uroczystości.
W jubileuszowym uniesieniu nie można nie wspomnieć o nieprawdopodobnym, bardzo smutnym epizodzie w historii zespołu, który miał miejsce tuż po tym jak w 1990 roku odznaczony On został złotą zbiorową odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.
W stosownym sprawozdaniu czytamy: „Od 1991 r. pozbawiony siedziby i 6 strojów nakazami prokuratorskimi, oraz możliwości oficjalnego działania, działał nadal formalnie do 1998 r. Później członkowie zespołu kontynuowali śpiew i muzykę ludową na imprezach i spotkaniach rodzinnych, dzięki czemu repertuar zespołu przetrwał i mogły go poznać następne pokolenia. Dzięki potajemnemu ukryciu przez 6 lat: 8 par strojów dolnośląskich, krakowskich, 10 par śląskich, 8 męskich rzeszowskich i góralskich, 1 łowickiego oraz instrumentów, części sprzętu klubowego i pamiątek przed policją, służy to nadal zespołowi”.
Trudna do pojęcia i zaakceptowania była sytuacja, kiedy to w demokratycznym, niepodległym i dbającym o tożsamość kulturową państwie artyści – społecznicy, pasjonaci zafascynowani kulturą ludową muszą „potajemnie przechowywać” stroje regionalne i spotykać się niemal konspiracyjnie by tworzyć wspólnotę polskiej pieśni, obrzędu i tradycji. Byłem boleśnie zdumiony czytając te fragmenty historii zespołu …. Mam nadzieję, że to zło minęło bezpowrotnie!
To optymistyczne przekonanie rodzi się we mnie ze świadomości, że obecnie w zespole folklorystycznym są reprezentanci czterech pokoleń. Elementami składowymi tego wielopokoleniowego zespołu jest: kapela, grupa taneczna, grupa śpiewacza i grupa dziecięca „Małe Warzęgowo”. Ten ostatni człon zespołu folklorystycznego jest dowodem, że Eugeniusz Opyd spełnia kolejny imperatyw literacko – artystyczny (żeby już w kategorii postulatów pozostać) sformułowany przez pierwszego noblistę Polski Niepodległej – W. S. Reymonta: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent i energię, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym”. „Małe Warzęgowo” przejmie wkrótce pałeczkę w chlubnej sztafecie pokoleń którym leży na sercu dobro polskiej pieśni, polskiego obrzędu i polskiej tradycji. Dodajmy, że wiąże się to także z troską i pamięcią o wierze „ojców naszych”.
Trudno w tym krótkim artykule wymienić wszystkie nagrody i laury jakie zdobył zespół w ciągu kilkunastu lat swojego funkcjonowania w przestrzeni publicznej Ziemi Wołowskiej, regionu dolnośląskiego i nawet na arenie międzynarodowej. Było ich wiele i należą mu się za to szczere gratulacje i rzęsiste brawa. Dla zilustrowania klimatu w jakim prezentuje swoją twórczość zespół „Warzęgowianie” przytoczę kilka nazw przedsięwzięć i festiwali. Oto one: „Liga klubów”, „Święto kwiatów”, „Święto młodości”, „Święto karpia”, „Tęcza polska”, „Śpiewająca pieśń”, „Kurier gmin”, „Region w kulturę ubrany”, „Na ganku”. Ta ostatnia nazwa to nie żadna metafora, tylko piękna muzyczna rzeczywistość. Bo przecież Eugeniusz Opyd to społecznik „z krwi i kości”, bezinteresowny w realizowaniu swoich pasji. Przez kilka lat próby zespołu odbywały się w jego prywatnym mieszkaniu. Swój prywatny lokal użyczył nieodpłatnie Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”, który jest siedzibą zespołu. Nazwa „Na ganku” adekwatna do stanu faktycznego, gdyż na tym ganku rzeczywiście odbywają się spontaniczne mini – koncerty. Osobiście uczestniczyłem w takim spotkaniu na ganku gdzie wyjątkowo nie musiałem przemawiać, ale miałem przyjemność i zaszczyt wspólnego z Warzęgowianami śpiewania popularnych piosenek ludowych. Zresztą Eugeniusz Opyd, którego bardzo cenię i szanuję – mając mnie w zasięgu wzroku i ręki zawsze zaprasza na scenę i akompaniując mi na akordeonie urzeczywistnia ludowe porzekadło iż „Posłowie tańczą tak jak im wyborcy zagrają”….
Jest także w moich relacjach z tym sympatycznym zespołem kilka osobistych odniesień. Zespół zachwycił niegdyś lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, z którym łączy mnie wiele wspomnień z różnych spotkań nie tylko we Lwowie. Artyści zespołu witali przed laty powracającego z kosmosu generała Mirosława Hermaszewskiego ocalałego cudownie z rzezi wołyńskiej, z którym połączyła mnie serdecznie wspólna walka o prawdę o banderowskim ludobójstwie na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Zespół „Warzęgowianie” cieszy się sympatią i realnym wsparciem ze strony burmistrza Dariusza Chmury, którego bardzo cenię za jego troskę o kulturę, za rzetelność i lojalność w działalności publicznej i w relacjach międzyludzkich. W zestawie dokonań zespołu często pojawia się bliski memu sercu Lubiąż i tamtejsza perła baroku, której historię najlepiej poznawać z relacji utalentowanej przewodniczki Magdaleny Moskal.
Proszę zauważyć szanowni czytelnicy ile osób, ile skojarzeń, ile wspomnień i wzruszeń przywołuje Zespół Folklorystyczny „Warzęgowianie”, którego twórca , dyrektor i dobry duch Eugeniusz Opyd zrealizował kolejną maksymę życiową – tym razem ks. biskupa Jana Chrapka: „Idź przez życie tak, by ślady twych stóp przetrwały cię”.
Szanowny Eugeniuszu i wszyscy artyści oraz sympatycy zespołu! „Ślady Waszych stóp” czyli Wasze granie i śpiewanie przetrwają w sercach, umysłach i pamięci wielu ludzi, przez wiele, wiele lat!
Tego z całego serca Wam życzy
Dr Tadeusz Samborski
Poseł na Sejm RP, członek Komisji Kultury
i Środków Przekazu Sejmu RP
Rogów Legnicki – Warszawa
 
  https://youtu.be/QCULGwVNkvM?si=V0FcTNOUK78_Xuno45 lecie Ludowego Zespołu Mojęcice

2024 rok
"Małe Warzęgowo i przyjaciele" przygotowują program na 50-lecie.

"Małe Warzęgowo i Przyjaciele" wystąpili na Wołowskim Dniu Integracji Polsko-Ukraińskiej"Mali Warzęgowianie" znów ćwiczą


Warsztaty w Fundacji Przystanek Rodzina w Starym Wołowie


ZAPRASZAMY
Na imprezie integracyjnej Ukraińsko-PolskiejU Janka Boduszka na Festiwalu"Warzęgowianie" na Festiwalu Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej. Organizatorom dziękujemy za wspaniałą imprezę.
Panu Tadeuszowi Samborskiemu i Staroście Wołowskiemu, dziękujemy za wzmocnienie zespołu.https://youtu.be/BMhPxLqQtVc

            W dniach 24-30.06.2023 r. Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny, Dziecięca Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny, Kapela Ludowa z Majdanu Królewskiego, Rodzina Winklerów i Kornasiów oraz Muzykująca Rodzina Opydow z Warzęgowa, wzięły udział
w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin
w GOLDEN SANDS, Warna - Bulgaria.  Dziecięca Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny


Kapela Ludowa z Majdanu Królewskiego


Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny


Kapela Winklerów i Kornasiów z Brzykkowa


U Kurasiów w Muzeum Albiny Kuraś w Lubzinie


W korowodzie na Dniach Wołowa 2023 r.
Benefis Eugeniusza Opydahttps://www.youtube.com/watch?v=dq-ts-cXWD4&t=365s

Tłusta próba 2023 r.Ewa Łukacz
Wstyd reklamować prostacki język i kalumnie wypisywane na osoby, których gazeta nie lubi.
Eugeniusz Opyd
Po tylu kalumniach, przez 30 lat z jednej i drugiej strony, traktuję to jako wyróżnienie mnie i osób, które obecnie ze mną nadal współpracują w Dolnośląskim Zespole Folklorystycznym "Warzęgowianie", Kapeli Ludowej, Muzykujązej Rodzinie, zespole "My We Dwoje", Uniwersytecie Ludowym w prowadzonym przeze mnie Klubie Ludowym "Biesiada". Kurier Gmin, też mnie w przeszłości szkalował. Może przyszedł nareszcie czas, abyśmy się szanowali.
Największe piekło w wołowskiej kulturze, stworzono w Warzegowie, nie dokładajmy ognia nawet po 30-latach, bo już go dołożono. Przed trzema laty ponownie go odpalono, po wspaniałym występie dla Prezydenta Dudy "Małych i Dużych "Warzegowian", ktoś kto ma obsesje sądowe oglądając to po 30-latach, znów wykorzystując układy z IPN z nienawiści wytoczył mi sprawę, którą przegrał. Mimo odwołania się do Sądu Apelacyjnego, przegrał znów tę sprawę w sądzie następnej instancji w którym ponownie mnie uniewinniono.
W latach 90-tych, też przegrano trzy sprawy skierowane przez sołtysa i Radę Sołecką, próbowano mnie, wyróżniającego się nauczyciela i dyrektora szkoły, pozbawić prawa wykonywania tego zawodu. Sąd Pracy przywrócił mi po 5 rozprawach wyróżniającą ocenę nauczyciela i dyrektora szkoły. Granie na organach w kościele z zespołem, też ośmieszono w prasie centralnej, regionalnej i lokalnej. Wtedy w odwecie odegrano się na mojej rodzinie.
Już Nas nie wyrzucą z siedziby, nie eksmitują, nie będą zwalniać i obciążać gospodarzy klubu "Ruch" niezawinionymi mankami mając układy z księgową w Przedsiębiorstwie RSW, a mnie trzykrotnie eksmitować z mieszkania i traktować jak złodzieja, który będąc kierownikiem zespołu ukradł stroje i jego nagrody. Najlepszego trzykrotnie zdobywającego puchar przechodni klubu w wojewódzkiej "Lidze Klubów", też jako pierwszego w województwie nie zlikwidują. Zespołowi Pieśni i Tańca "Warzęgowo" strojów, też policjanci nakazami prokuratorskimi nie zabiorą.
Teraz jest Ludowy Klub "Biesiada". który mimo tych prześladowań ma się dobrze. Kto to czynił i czyni ...wiecie, tylko staracie się nie pamiętać... My "Warzęgowianie", będziemy grać, śpiewać "tańczyć z przytupem", bez FAŁSZYWYCH i SPRZEDAJNYCH mieszkańców i kupionych ponownie "Warzęgowian", u mnie "Na Ganku" w Naszej siedzibie i nie tylko... w imię kultury, której u niektórych brak.Zespół spotkal się na Balu Karnawałowym
z Uniwersytetem Ludowym w Warzęgowie


Żeby zagłosować, proszę wysłać SMS o treści:
WRK.323 na numer 7303. Koszt SMS 3,69 zł
Dziękuję


Serdecznie dziękuję Kapitule Redakcji Gazety Wrocławskiej za nominację do plebiscytu "Osobowości Roku 2022 w kategorii Kultura".
Traktuję to jako docenienie mojej dotychczasowej pracy. Wyróżnienie to jest szczególnie sukcesem wszystkich osób tworzących i pracujących na rzecz kultury warzęgowskiej i nie tylko, którym przy tej okazji serdecznie dziękuję.

Koleje Dolnośląskie
wróciły do Wołowa

https://fb.watch/hgAY3uJBnP/

https://www.facebook.com/100002226948508/videos/531237718839002/
21 - 28 lipca 2022 r. Festiwal BALKAN FOLK FEST
- Złote Piaski -  Warna - Bułgariahttps://www.youtube.com/watch?v=In8FjZCPw7M

 

https://www.youtube.com/watch?v=_yOnUCcVE10

        W dniu 14.05.2022 r. wystąpił zespół "Warzęgowianie" wraz z zespołem "Mojęcice" oraz Jakubem Grobelnym w inauguracji imprez z cuklu "Zwykli - Niezwykli" poświęconej śp. Andrzejowi Grobelnemu.    
        Bliskiemu wszystkim i otwartym dla każdego, przedsiębiorcy, wspaniałego menadżera, tancerza, śpiewaka, człowieka niebojącego się działań i sportów ekstremalnych.

 https://youtu.be/CkU2A8uBU8s


      Relacja z jubileuszu 20-lecia zespołu "Jutrzenka" z Siedliska k/Nowej Soli. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie szefowej zespołu Pani Jadwidze Czaykowskiej, oraz instruktorowi Józefowi za mistrzowską grę na akordeonie. Zespołowi BRAWA... za wspaniały koncert jubileuszowy. Wyroby i smakowitości były pyszne... i jeszcze własnego wyrobu. Impreza była WSPANIAŁA.
     Pozdrawiamy zespół śpiewaczy "Jarzębinki" z Otynia, który rozpoczął tańce i nie tylko... , oraz pozostałe zespoły. Szczególnie dziękujemy Pani dyregtor GOK Martynie Wiśniewskiej oraz przyjaciołom: Krystynie i Józefowi Krzjeaskim z którym wspaniale wybrzmiewał wraz z "Jutrzenkami", nasz kontrabasista Janusz Kornaś i skrzypek Aleksander Tkaczyk na biesiadzie.
       Dziękujemy Dyrekcji Wołowskiego Ośrodka Kultury za umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniu. Podziękowania kierujemy do naszego wspaniałego kierowcy z PKS w Wołowie Piotra Bułki.

DZIĘKUJEMY !!!

P.S.  Pani Jadziu, znamy się ze Szprotawy, Międzyzdrojów i Polanicy.


 
Warzęgowianie w Przesiece - Grzywaczówce

       W dniach 1-3 kwietnia 2022 r. "Warzęgowianie" przebywali w Przesiece - Grzywaczówce, przepięknie położonym ośrodku z domkami noclegowymi Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Grzywaczów.
       Zespół miło spędził czas zwiedzając okolice, przygotowując nowy program oraz biesiadując, śpiewając  i wspominając dobre czasy Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo", którego właścicielka Małgorzata była członkiem.
        Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie, wspólne śpiewanie i mile spędzony czas. Jeszcze do Was przyjedziemy na warsztaty, obiecujemy.
   Dzień Kobiet w Księgienicach gm. Miękinia

    Po raz trzeci "Warzęgowianie" umilili na zaproszenie Pana Jerzego Wieczorka - wspaniałego menadżera i nie tylko oraz sołtysaKsięgienic w Gminie Miękinia, DZIEŃ KOBIET. 
   Dziękujemy, śpiewającemu z nami kierowcy Panu Zbyszkowiza przywiezienie i robienie zdjęć, a Wam wspaniałe Panie i uczestnicy za gromkie brawa i doprowadzenie nas do wielokrotnego bisu, nie tylko w piosence "Żegnaj miła". 

    Serdecznie Was pozdrawiamy.

P.S. Pana Zbigniewa mianowaliśmy członkiem zespołu, co widać. Zdjęcia wykonali: Pan Zbigniew i Aleksander Tkaczyk. A co tam wystąpiła Muzykująca Rodzina Opydów - Kyrczów z Adą, Wiesiem i wujkiem Olkiem.


 

Uroczystą próbą powitaliśmy 2022 rok


 

 

 

"Warzęgowianie" z wyróżnieniem
wrócili z Wrocławskich Kluskwic ek"czw., 4 lis 2021 o 17:57 Przegląd Wrocławskie Kluskwicki <kluskwicki@gmail.com> napisał(a): Gratulujemy Państwu zakwalifikowania się do III edycji przeglądu chórow i solistow w repertuarze tradycyjnym Wrocławskie Kluskwicki"

Śniadanie na Golinie, 10 -  lecie u "Głębowiczan", biesiada

Inauguracja Międzynarodowych Spotkań
Muzykujących Rodzin w Wołowie

https://youtu.be/8pn8aVpHFMEW Soplicowie

Natalia - 10-te, Kamil - 14 urodziny, obchodzili pamiętając o muzyce ludowej z programu "Na Ludową Nutę" realizowanego w Warzęgowie. Serdecznie dziękujemy Wam i Waszym przyjaciołom, szczególnie Temu grającemu na akordeonie. Miło było śpiewać w tak doborowym towarzystwie z Panią Anią, Piotrem i Panem Zygmuntem, który nas zaprosił.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Zdjęcia wykonał Pan Piotr z pomocą Aleksandra.Dolnośląskie Smaki Dziedzictwa w Jodłowym Młynie
Międzynarodowy Festiwal "Świat pod Kyczerą"
w OSiR w Wołowie.

Ks. Marek, który zaprosił nas do Łopatyna - Ukraina odwiedził "Warzęgowian"


Zwiedzamy z ks. Markiem: Klasztor Cystersów w Lubiążu, grób św. Jadwigi w Trzebnicy. Z wizytą w Muzeum Mariana Kowalskiego w Marcinowie, u księży Salwatorianów w Bagnie, u cioci Pałysowej w Mikorzycach i Marylki w Wołowie.Z najlepszymi świątecznymi życzeniami
Dzieci z przedszkola "Adaś" z Wołowa
prezentują
 dolnośską kulturę ludową. Gratulujemy.
 http://www.elementarz.wok-wolow.pl/eugeniusz-opyd/

 

http://www.elementarz.wok-wolow.pl/warzegowianie/


50 -lecie zaślubin Państwa Tkaczyków

          "Warzęgowianie" umilili za pomocą transmisji telefonicznej Państwu Halinie i Aleksandrowi Tkaczykom, odebranie medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie RP" z rąk Pana Burmistrza Dariusza Chmury w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołowie.

        Odśpiewano tradycyjne 100 LAT oraz ulubioną piosenkę Pana Aleksandra "W panieńskim ogrodzie" z najlepszymi życzeniami.https://www.facebook.com/1474935249455201
/videos/810499163035295

 

V Warzęgowskie Spotkania Kapel "GRA KAPELA"

https://www.youtube.com/watch?v=rK-IIsfHliY
&feature=share&fbclid=IwAR2fREBQaSD
j4aMkOUhWfKJgVhEHejX5Kcgqcw
Vvge0cQooatKczjNHAhyc

https://www.facebook.com/eugeniusz.opyd/
videos/3375596329191232/"Warzęgowianie" pożegnali śp Andrzeja Grobelnego


74 rocznica urodzin Aleksandra TkaczykaMuzykująca Rodzina, złożyła życzenia i zaśpiewała Jubilatowi Aleksandrowi Tkaczykowi
z okazji 74 rocznicy urodzin w nowych podhalańskich strojach. Była też projekcja programu
TV z udziałem kapeli Feliksa Dzierżanowskiego, sołtysa Kierdziołka w którym tańczył
Eugeniusz Opyd w 1971 r.Dzień Kobiet w Księgienicach gm. Miękinia

Zespół "Warzęgowianie" wystąpił w Księgienicach gm. Miękinia na wspaniale zorganizowanej imprezie przez sołtysa - "NAD SOŁTYSÓW" i jeszcze mistrza w  pingponga, Pana Jurka Wieczorka z okazji ŚWIĘTA KOBIET 2020.
  Zespól wystąpił w nowych podhalańskich strojach, uszytych dzięki programowi zrealizowanemu przez LGD w Prochowicach. Śpiewom i wspólnej zabawie nie było końca.
Wystąpił także najmłodszy - jedyny z 45-letni stażem, tancerz i śpiewak w zespole - Jurek z Muzukującej Rodziny, po swoich wojażach w Niemczech.Spotkanie Edukacyjne Seniorów
w Klubie Ludowym "Biesiada"     Na zaproszenie "Warzegowian" przybyli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wołowa, seniorzy z Lubiąża oraz animatorzy stowarzyszeń działających w Gminie Wołów, razem z Inspektorem d.s. Senioralnych Panem Eugeniuszem Stańczakiem do klubu "Biesiada" w Warzęgowie.
     Uczestniczył w Spotkaniu Edukacyjnym Seniorów chór "Wratislavia" pod dyr. Romualda Trembickiego który zaprezentował utwory wywołujące w uczestnikach najwspanialsze wspomnienia. Wszyscy obejrzeli do
robek zespołu "Warzęgowianie" oraz "Małych Warzęgowian" na projekcji zespołu z okazji 45-lecia.
      W trakcie "Zapustów" Pani Czesława Trembicka zaprezentowała piękne utwory, które razem z zespołem "Warzęgowianie"  będą wykonywane w Watykanie z okazji okrągłych rocznic wielkiego  Polaka św.Jana Pawła II.
      W grupie "Seniorów" był także z Pan Jurek, który przypomniał przepiękne utwory w wersji akordeonowej. Tańcom nie było końca podczas "Śledzika" przy rytmach zespołu "MY WE DWOJE".
      A jak pościć, to tylko z serem przygotowanym przez Panią Annę Grobelną.


Spotkanie w LubinieZanim jeszcze Robert Biedroń dotarł na spotkanie z mieszkańcami w hotelowym korytarzu spotkała go miła niespodzianka. Przebrani w tradycyjne dolnośląskie stroje z 1848 roku artyści z Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie” wykonali autorski utwór na cześć lidera Wiosny. Sam zainteresowany nie krył zaskoczenia, szczerze dziękując za tak gorące przyjęcie.


 GODZINA
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
ADRES ZESPOŁU
 
Zespół "Warzęgowianie"
Warzęgowo14
56-100 Wołów

kom. 604789247

kierownik zespołu:
Eugeniusz Opyd
Warzęgowo 14
56-100 Wołów


e-mail: opyd@autograf.pl
www.warzegowianie.pl.tl
PROPONOWANE LINKI
 
www.mywedwoje.pl.tl
www.malwy.pl.tl
www.gokwinsko.pl.tl
www.reporter.pl.tl

www.kneks1999.pl.tl
www.jomajur.pl.tl
ODWIEDŹ
 


Zespół 'Warzęgowianie" na Faceboku


     Zespół Pieśni i Tańca
"Warzęgowo"na faceboku
  Zespoły LudoweNa ludowo

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 509 odwiedzający (817 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja